Inte bilen under milen

Inte bilen under milen

Projektet drivs inom ett samarbete mellan Sjukgymnastförbundet (LSR) och Gröna Bilister (GB). Syftet med projektet är att visa hur olika vardagstransporter med bil kan ersättas med gång, cykel och kollektivtrafik.

Vi vill särskilt slå ett slag för aktiva transporter i samband med att man ska färdas till jobbet, gå till skolan, handla, träffa vänner och liknande vardagsaktiviteter för att få ihop livspusslet. Med samordnade aktiviteter kan vi vinna i både tid, miljö och förbättrad folkhälsa. Bilen är en viktig del av transportsystemet och ska användas där den gör mest nytta, d.v.s. på medellånga avstånd och där kollektivtrafiken inte är tillräckligt tät. 70 procent av alla resor är kortare än 5 km.

Målgrupp för projektet: allmänheten och dess vardagsresor till skola, arbete, fritidsaktiviteter och inhandling av olika förnödenheter. Vi vill hjälpa människor att upptäcka hur de kan kombinera sitt behov av motion och rörelse till aktiva transporter.

Inte bilen under milen