KomKomKom

KomKomKom

Kommuners Kommunikation om klimatsmarta Kommunikationslösningar

Gröna Bilister har, med stöd från Naturvårdsverket, genomfört projektet KomKomKom – Kommuners Kommunikation om klimatsmarta kommunikations-lösningar. Vi har:

A) Granskat 50 kommunala kommunikationsinsatser inom hållbara mobilitetslösningar

B) Utifrån detta tagit fram konkreta exempel på lyckade kommunikationsinsatser

C) Tagit fram en enkel metodik för kommuners kommunikation om hållbara transporter

D) Förstärkt befintliga mellankommunala nätverk inom kommunikationsområdet

Arbetet är viktigt, eftersom kommunerna har en nyckelroll i omställningsarbetet. De är ofta den största arbetsgivaren lokalt, de har en tillräckligt stor fordonsflotta för att kunna påverka drivmedelsbolag och bilhandel i hållbar riktning, de har planmonopol och monopol på hushållsavfallet, och mycket annat. Därtill har de flesta kommuner långtgående miljö- och klimatmål – och allt detta genomförs bäst understöttat av framgångsrik kommunikation.

Ett av många resultat av projektet KomKomKom är denna rapport.

KomKomKom