Landsomfattande kommungranskningar

Kommunranking 2012 avgjord

Trollhättan är Bästa kommun och Lilla Edet Bästa småkommun

Gröna Bilisters Kommunranking 2012 är en landsomfattande undersökning av kommunernas arbete för att miljöanpassa bilismen. Göteborg och Linköping skuggar Trollhättan i Sverigetoppen. Kalmar är den kommun som förbättrat sig mest sedan förra året.

I Kommunranking 2012 ligger fokus ligger på utförda åtgärder och uppnådda resultat, snarare än på visioner och mål. Gröna Bilister bedömer bland annat den kommunala bilparken, upphandlingsregler för fordon och transporter, arbetet för att hitta alternativ till bilen vid tjänsteresor, miljöbilsförmåner till allmänheten, samt tillgång till och produktion av förnybara bränslen. Undersökningen har genomförts för tredje året i rad med stöd av Trafikverket.

Längst ned på denna sida kan du ladda ned filer med all information om rankingen, inklusive en rapport med trender och analys. Här hittar du prismotiveringar till de åtta kommuner som får diplom – Alvesta, Göteborg, Högsby, Kalmar, Lilla Edet, Linköping, Mellerud och Trollhättan.

– Sedan förra året har kommunernas miljöarbete tagit ett tydligt steg framåt, säger Per Östborn, projektledare för Kommunranking 2012. Särskilt de små kommunerna visar framfötterna. Lilla Edet med 13 000 invånare tillverkar egen biogas. Alvesta, Mellerud och Högsby har kommit längre i miljöarbetet än flera mångdubbelt större kommuner. Storleken har liten betydelse, det är på viljan det kommer an.

Miljöbilsandelen i kommunernas fordonsflottor har stigit något sedan förra året, från 59 till 63 %. Men andelen bilar som drivs förnybart har sjunkit. Det avspeglar trenden i nybilsförsälj­ningen i landet som helhet, och är ett steg bakåt med tanke på riksdagens mål att fordons­flottan ska vara fossiloberoende år 2030. Flera kommuner närmar sig dock målet redan nu. I Robertsfors är 78 % av kommunens driv­medel förnybara, mestadels etanol. I Lidköping är den förnybara andelen 54 %, mestadels biogas.

Vad har de framstående kommunerna gemensamt? Det är svårt att hitta en röd tråd i storlek, geografi, ekonomi eller politiskt styre.

– Den gemensamma nämnaren är istället att de satsat långsiktigt, konsekvent och har tydliga spelregler, säger Jakob Lagercrantz, ordförande i Gröna Bilister. Dessa kommuner visar för regeringen vad det innebär att ta målet om fossiloberoende på allvar.

Per Östborn utvecklar:

– Ta vinnaren Trollhättan som exempel. De tillverkar egen biogas sedan 1996 och sedan många år finns en strikt policy att prioritera biogasbilar. De kräver att personalen tankar biogas eller etanol i bilar avsedda för detta, och de kräver att entreprenörer som kör transporter åt kommunen använder förnybara drivmedel.

– Satsningen på biogas har fört Trollhättan till Sverigetoppen. Snart tillverkas elbilar i stor skala i Saabs fabrik. Det är i Trollhättan saker händer, utropar Jakob Lagercrantz.

– Men det är inte lätt att ranka kommunernas miljöarbete, betonar Per Östborn. Ta tredjepristagaren Linköping. Deras biogassatsning har inte bara haft lokal och regional betydelse, utan har varit en avgörande faktor för att Sverige nu har världens största biogasdrivna fordonsflotta.

– Eller ta andrapristagaren Göteborg, fortsätter Jakob Lagercrantz. De har ofta tagit täten i det nationella miljöarbetet, t ex genom att driva genom miljömässiga och sociala krav på drivmedel, eller genom att anta en framsynt elbilstrategi. Sedan har staten följt efter.

– Samma sak kan sägas om Stockholm som pionjärkommun som om Göteborg, säger Per Östborn. År 2010 stod Stockholm som vinnare, i år har de halkat ned till den otacksamma fjärdeplatsen, som de delar med Helsingborg. En orsak är att vi från och med i år bedömer luftkvaliteten, som är ett kommunalt ansvar. Här bryter storstäderna mot de lagstadgade miljökvalitetsnormerna. Mycket görs, dubbdäcksförbud införs och man väljer bort dieselfordon i stadskärnan. Men det är uppenbarligen inte tillräckligt.

Mer information:

Här återfinns den fullständiga rankinglistan (Excel) med alla de 147 deltagande kommunerna, samt länsvisa rankinglistor.

Här kan du läsa rapporten (Pdf) från Kommunranking 2012, med analys av resultaten i 24 olika frågekategorier.

Här kan du se kommunernas poäng (Excel) i vardera av de 24 frågekategorier som analyseras i rapporten (se ovan).

Här kan du se andelen miljöbilar (Excel) i de deltagande kommunernas fordonsflottor. Jämförelser görs bakåt i tiden. Andelen bilar som kan drivas med ett förnybart bränsle eller el anges också. Tre kommunlistor presenteras: en alfabetisk lista, en rankinglista efter högst andel miljöbilar och en rankinglista efter högst andel förnybart/el.

Här presenteras trender i användningen av drivmedelsenergi (Excel). Procentuella förändringar i kommunernas energianvändning visas, liksom andelen förnybar energi. På första sidan presenteras kommunerna i alfabetisk ordning, på andra sidan rankas de efter andelen alternativa drivmedel i deras energiförbrukning.

Här finner du poängsättningsmallen till Kommunranking 2012.

Här finner du enkäten som ligger till grund för Kommunranking 2012.

För ytterligare information:

Jakob Lagercrantz, ordförande Gröna Bilister
jakob.lagercrantz@gronamobilister.se
0708 – 17 38 08

Per Östborn, projektledare Kommunranking 2012
per.ostborn@gronamobilister.se
0738–19 61 54

Landsomfattande kommungranskningar