Gröna kommuner på väg

För att nå transportsektorns klimatmål för år 2030 måste kommunerna gå före, liksom de gjorde när de låg bakom miljö­bils­- och biogasboomen. Det är lika viktigt att ge dem verktyg och uppmuntran i detta arbete som att följa upp med statistiska indikatorer att något verkligen händer. Genom dessa projekt vill Gröna Bilister bidra med bådadera.

Gröna kommuner på väg