Gröna kommuner på väg 2021

För att nå transportsektorns klimatmål för år 2030 måste kommunerna gå före, liksom de gjorde när de låg bakom miljö­bils­- och biogasboomen. Det är lika viktigt att ge dem verktyg och uppmuntran i detta arbete som att följa upp med statistiska indikatorer att något verkligen händer. Genom detta projekt vill Gröna Bilister bidra med bådadera.

I två tidigare projekt i denna serie har Gröna Bilister skrivit böcker, tagit fram kommunala 2030-indikatorer, och använt dessa för utspel och rapporter. Nu fortsätter vi detta arbete. Vi publicerar fördjupande reportage om ambitiösa kommunala insatser, denna gång med särskilt fokus på mindre kommuner. Arbetet i det förra projektet kring hållbar mobilitetsplanering och fyrstegsprincipen ledde till att våra förslag plockades upp i regeringens klimatpolitiska handlingsplan. Detta följs nu upp.

Vi utvecklar också de kommunala 2030-indikatorerna. Nytt är till exempel en avdelning där tillgången till alternativa drivmedel kan analyseras i detalj på kommunal nivå.

Ge hela Sverige chansen att bli fossilfritt

Gröna Mobilisters rapport Gröna kommuner på väg 2022 tar pulsen på omställningen till fossilfri trafik i kommuner och regioner. Klimatpåverkan från våra transporter minskar. Men det går för långsamt, och olika fort i olika delar av landet. Omställningen sker på bred front även på landsbygden, men den behöver fler verktyg för att få upp farten. Läs mer här. Läs också debattartikeln Ge hela Sverige chansen att bli fossilfritt.

Det går att köra förnybart i hela landet

Det är möjligt att tanka eller ladda förnybart i 289 av 290 kommuner. Det visar en unik kartläggning av infrastrukturen för alternativa drivmedel i Sveriges kommuner och län av Miljöfordon Sverige och Gröna Mobilister. Men infrastrukturen måste bli ännu bättre. Läs mer här.

Milstolpe i elektrifieringen

Antalet laddstationer i Sverige har tiodubblats sedan 2014 och passerade 2 600 i november 2021. Antalet bensinmackar hade sjunkit till knappt 2 700 i januari. När som helst möts kurvorna. Men laddstationerna är skevt fördelade över landet. Läs mer här.

Kraftig minskning av koldioxidutsläpp från nya bilar – men stora skillnader mellan kommuner

Den snabbt ökande andelen elbilar och laddhybrider i nybilsförsäljningen får nu ett kraftigt genomslag på de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nyregistrerade personbilar. Efter att utsläppen från nya bilar i princip låg stilla under en fyraårsperiod 2016-2019 har de  minskat med 21 procent 2020 och 17 procent 2021. På kommunnivå är dock skillnaderna stora där storstadskommunerna generellt sett ligger i täten. Det finns dock undantag som bekräftar regeln. Läs mer här.

Glesbygden och storstaden leder omställningen av transportsektorn

Statistiken tyder på att transporternas klimatpåverkan minskar snabbast i de stora städerna. Men hack i häl följer glesbygdskommunerna, före andra kommuntyper. Läs mer här.

Gör fyrstegsprincipen till fyrstegspraktik

Onödigt dyra investeringar i infrastrukturen gör att viktiga åtgärder hamnar på väntlistan. Ett blame game mellan Regeringen och Trafikverket går ut över säkerhet, miljö, hälsa och stadsbyggnad. Med tre enkla åtgärder kan problemen rättas till. Läs mer här.

Data visar att bilismen minskar då det finns attraktiva alternativ

Gröna Mobilister har samlat data från SCB kring hur nöjda kommuninvånare är med kollektivtrafiken, och med gång- och cykelvägarna. Vi har jämfört dessa data med resvane-undersökningar i 169 kommuner. Slutsatsen är tydlig: ju nöjdare invånarna är med utbudet, desto större andel av resorna sker med kollektivtrafik, cykel eller gång. Bilismen minskar i motsvarande mån, både som andel av resandet och i absoluta tal. Läs mer här.

Kvalitet viktigare än kvantitet för cykelvägar

Det finns ett samband mellan mängden cykelvägar i kommunen och hur nöjda invånarna är med dem, men andra faktorer är viktigare. På landsbygden spelar dock mängden cykelväg stor roll för att göra befolkningen nöjd. Det visar Gröna Bilisters kommunala 2030-indikatorer. Läs mer här.

Så skapades en cykelstad

Västerås hamnar alltid i topp bland större svenska städer vad gäller hur nöjda invånarna är med sina gång- och cykelvägar. Men hur började det egentligen? Hur gick det till när banorna beslutades och byggdes ut? Läs mer här.

Bilder från Borgvik

Den 6 september avgjordes tävlingen Miljöbästa Bil 2021 i Borgvik, som ligger i Grums kommun i Värmland. Gröna Bilister ville fira och uppmärksamma våra bästa miljöbilar. Vi talade också om möjligheter till hållbar mobilitet på landsbygden. Läs mer här.

Hållbara Värmskog

I september 2021 delade Gröna Mobilister ut pris till Miljöbästa Bil i bruksmiljön i Borgvik i Grums kommun. Vi blev nyfikna på aktiviteter relaterade till hållbar mobilitet i kommunen. Vi fann något av det vi sökte i Värmskog, där invånarna har tagit fram en vision om hur en livskraftig och hållbar liten by kan se ut. Läs mer här.

Värmskogs skola och café

Den banbrytande reseappen i Skattungbyn

– Det blir aldrig någon fart på den lokala utvecklingen om det krävs att var och en ska ha bil, säger Kåre Olsson, en av initiativtagarna till appen. Läs mer här.

Kontaktperson

Per Östborn, per.ostborn@gronabilister.se, 073 – 819 61 54

Projektet Gröna kommuner på väg 2021 stöds ekonomiskt genom Trafikverkets bidrag till ideella organisationer.

Gröna kommuner på väg 2021