Miljöbästa bilar 2006

Miljöbästa bilar 2006

Miljöbästa Bil 2006 är Ford Focus Flexifuel, före Ford C-Max Flexifuel och Volvo S40/V50 F. Därefter följer Fiat Punto BiPower, Saab 9-5 Biopower och Opel Combo CNG. Juryns val blev Ford Focus Flexifuel, före Toyota Prius och Saab 9-5 Biopower.

Nyheter för i år är att föreningen presenterar en driftskostnad för varje bil samt att mer uppmärksamhet lagts vid säkerhetsaspekten. Vidare baseras indelningen i kategorier i år på bilens transportförmåga i stället för yttermått.Nytt är också att Gröna Mobilister låtit ett antal motor-journalister dela ut poäng till sina favoriter på föreningens lista.
Nils Lekeberg (t.h.), Ford, tar emot diplom från Gröna Mobilisters ordförande Jakob Lagercrantz.

Genom att kravet för högsta bränsleförbrukning skärpts ytterligare är nu alla bilar som presenteras på listan ur miljösynvinkel avsevärt bättre än genomsnittsbilen.

Årets studie har genomförts med ekonomiskt stöd från Vägverket.

Se resultaten och läs hur vi gjort i dokumentet ”Miljöbästa bilar 2006” eller, om du tycker att det är för stort, läs motsvarande text och tabeller här på webbsidan.

Observera att tabellerna i dokumenten längre ned på sidan innehåller mer data om bilarna än dokumentet ”Miljöbästa bilar 2006”.

Miljöbästa bilar 2006 [424 kB]

 Omräkningsfaktorer 2006 [8 kB]

Juryns poängsättning av Miljöbästa bilar [58 kB]


Så använder du Miljöbästa bilar

Indelningen i kategorier baseras i år på bilens transportförmåga i stället för yttermått. Vid indelningen har Gröna Mobilister tagit hänsyn till antalet sittplatser, hur mycket bilen maximalt får lasta (både personer och bagage) samt axelavståndet, ett grovt mått på hur rymlig kupén är.

Det är alltid svårt att dra exakta gränser mellan bilkategorier. Vissa bilar utnyttjar innerutrymmet smartare än andra. Testa därför alltid hur väl en bilmodell uppfyller just dina behov.

Här presenteras endast den mest centrala informationen och de allra högst rankade bilarna. Längre ned på sidan hittar du länkar till dokument med mer detaljerad information om de utvalda bilarna.

Grundkrav

För att en bilmodell ska få vara med i urvalet måste den finnas lätt tillgänglig på marknaden och uppfylla några grundläggande krav:

1: LÅGA UTSLÄPP AV MILJÖ- OCH HÄLSOSKADLIGA ÄMNEN

Alla bilar måste klara utsläppskraven för Miljöklass 2005. Enligt dessa tillåts dieselbilar fortfarande släppa ut betydande mängder hälsofarliga partiklar (25 mg per km) fastän det idag finns partikel-filter som reducerar utsläppen radikalt. För att komma med i Gröna Mobilisters urval måste dieselbilar klara en utsläppsgräns på högst 5 mg partiklar per km, vilket i praktiken innebär partikel-filter.

Miljöklass 2005 tillåter högre utsläpp av kväveoxider för dieselbilar än för bensinbilar, 250 mg/km jämfört med 80 mg/km. Många moderna dieselbilar kommer dock redan idag under det föreslagna europeiska gränsvärdet för 2008, 200 mg NOx/km. Därför ställs ett urvalskrav på högst 200 mg NOx/km för dieselbilar. Att det går att pressa kväveoxidgränsen ännu längre visar USA, som under 2007 kommer att införa ett gränsvärde på 87 mg/km.

2: LÅG KLIMATPÅVERKAN

Bilens utsläpp får inte överskrida 180 g fossilt koldioxid/km vid blandad körning, motsvarande en förbrukning på 7,6 l bensin eller 6,6 l diesel per 100 km för.

Gröna Mobilister använder värden för bränslets hela livscykel i sina beräkningar, dvs. även utsläppen från bränslets produktion och transport tas med. Därför skiljer sig koldioxidvärdena lite åt från biltillverkarnas uppgifter.

Gröna Mobilister listor visar att det finns bilar i alla kategorier som klarar utsläppskraven. Bilar med högre utsläpp betraktas som omoderna. Undantag görs för bilar som kan transportera fler än fem personer, detta för att få ett tillräckligt stort urval på listan. För dessa modeller ligger gränsen vid 195 g/km, motsvarande 8,4 l/100 km för bensinbilar, 7,4 l/100 km för dieselbilar.

3: LÅG ENERGIFÖRBRUKNING

För att vara miljömässigt acceptabla måste bilar vara energieffektiva, oavsett bränsle. Förnybara bränslen minskar förvisso utsläppen av fossilt koldioxid, men även för dessa bränslen gäller att tillgången är begränsad. Förnybara bränslen får inte bli en ursäkt för att bibehålla törstiga och ineffektiva bilar. Använd gräns är hämtad från Vägverkets miljöbilsdefinition, 84 kWh/100 km, motsvarande 9,2 liter bensin eller 8,4 liter diesel.

De miljöbästa bilarna totalt 2006

De 22 totalt sett miljöbästa bilarna [31 kB]

Tabellförklaringar och listor efter storleksklass finns längre ned på sidan.

Totalbästa listan visar de miljömässigt bästa bilarna på svenska marknaden, oavsett storleksklass.

Förutom att uppfylla Gröna Mobilisters grundkrav får en bil inte släppa ut mer än 123 g fossil koldioxid per km vid blandad körning, utsläppen vid bränsleproduktion och distribution medräknade. Detta motsvarar EU:s mål för en genomsnittlig ny bil år 2012 (120 g/km, utan bränsleproduktion). Kravet motsvarar en förbrukning på 5,2 l/100 km för bensinbilar respektive
4,6 l/100 km för dieselbilar och är en tydlig skärpning jämfört med föregående år.

Bränslevalet avgörande

I absoluta toppen av listan finns endast bilar som använder en stor andel förnybara bränslen. Bäst är att köra med 100 % biobränsle, t.ex. ren biogas. Alla gasmodeller hamnar överst på listan om de körs på ren biogas. Finns möjlighet att tanka ren biogas så är alla gasbilar på listan ett överlägset val sett ur miljöperspektiv. Tankas gasbilarna däremot med fossil naturgas blir resultatet betydligt sämre. I stora delar av Sverige är biogas inte tillgänglig. Gröna Mobilister har därför valt att använde en mix av 55 % naturgas och 45 % biogas vid sin bedömning. Detta motsvarar den verkliga fördelningen för såld fordonsgas i Sverige under 2005.

Årets vinnare blir Ford Focus FFV om den körs med E85, följd av den något högre systermodellen Ford Focus C-Max FFV.

Ford har varit pionjär med bilar för etanoldrift i Sverige, men nu har flera tillverkare hakat på. På plats tre och fyra finns nu Volvos mellanklassmodeller S40 och V50 i flexifuelutförande – om de körs på E85. Nästa etanolbil, den betydligt törstigare Saab 9-5 BioPower, blir slagen av en snål gasbil, Fiat Punto Bi-Power.

Modellen visar att det inte bara är bränslet, utan även bränsleeffektivitet som är viktigt.

Första bil som drivs av ett konventionellt bränsle är minstingen Smart Fortwo CDI med en liten dieselmotor som kan fås med partikel-filter. Utan filter åker bilen direkt ur listan.

De bästa bensinbilarna är hybridbilarna Toyota Prius och nykomlingen Honda Civic Hybrid, följd av en rad minibilar. Hybriderna bevisar att det går att bygga även förhållandevis stora bilar med en förbrukning som en minibil.

Bästa bilar efter storleksklass

Minibilar [29 kB]   Färre än fyra sittplatser ELLER axelavstånd under 240 cm ELLER maxlast under 280 kg (fyra vuxna).

OBS! Smart Fortwo är list-etta i minibilsklassen, men p.g.a. att den bara har fått tre stjärnor i Euro NCAP:s säkerhetstest går priset i klassen till bilarna på listans andra plats, nämligen CITROËN C1 1.0i X/PEUGEOT 107 1,0/TOYOTA AYGO 1,0.

Småbilar [30 kB]   Minst fyra sittplatser OCH axelavstånd minst 240 cm och maxlast minst 280 kg (fyra vuxna à 70 kg).

Lilla mellanklassen [29 kB]   Minst fyra sittplatser OCH axelavstånd minst 250 cm OCH maxlast minst 320 kg (fyra vuxna à 70 kg samt 40 kg bagage).

Stora mellanklassen [35 kB]   Minst fem sittplatser OCH axelavstånd minst 260 cm OCH maxlast minst 350 kg (fem vuxna à 70 kg).

Storbilsklassen [30 kB]   Minst fem sittplatser OCH axelavstånd minst 270 cm OCH maxlast minst 400 kg (fem vuxna à 70 kg och 50 kg bagage).

Familjebussar [29 kB]   Minst sex sittplatser OCH maxlast minst 420 kg (sex vuxna à 70 kg).

Tabellförklaringar

BRÄNSLETYP: Det drivmedel beräkningen av utsläpp baseras på.

BRÄNSLEFÖRBRUKNING: Gäller blandad körning enligt EUs körcykel 93/116. För flytande bränsle anges värdet i liter/100 km, för gasformiga  Nm3/100 km. För gasbilar anges förbrukningen för naturgasdrift. Körs bilen på biogas är förbrukningen ca 10% högre. För vissa bilar som kan köras på E85 har endast förbrukningen vid bensindrift varit tillgänglig. E85-förbrukningen har då beräknats baserad på skillnaden mellan bränslenas energi-innehåll.

DRIFTSKOSTNAD: Bränslepris plus skatt vid 15 000 km körning per år. För beräkningen användes följande bränslepriser: Bensin 12 kr/l, diesel 11,50 kr/l, E85 8 kr/l, fordonsgas 9,5 kr/Nm3.

SÄKERHET Euro NCAP: Antal stjärnor i Euro NCAP-testet, ett mått på hur säker bilen är för vuxna passagerare vid en krock (Adult Occupant Rating). Fem stjärnor är bäst. Observera att antalet stjärnor endast är jämförbara inom samma storleksklass (se vidare euroncap.com).

▲ : Alla modeller har inte testats. I tabellen markeras de modeller som inte testats eller som har tre stjärnor med en varnings-triangel. Gröna Mobilister rekommenderar inte köp av modeller med mindre än fyra stjärnor.

FOSSIL CO2: Utsläpp av fossil koldioxid vid blandad körning (gram/km). Avser utsläpp under bränslets hela livscykel, dvs. inkl. utsläpp vid produktion och distribution av drivmedlet. Värdet kan inte direkt jämföras med tillverkarnas uppgifter som endast avser utsläpp ur avgasröret. Beräkningsfaktorerna som använts kommer från NTM-rapporten Alternativa drivmedel, 2006.

För de vanligaste alternativa bränslena, E85 och fordonsgas, har Gröna Mobilister i år valt att använda värden som så nära som möjligt speglar verkligheten i Sverige just nu. För fordonsgas har man därför använt en blandning av 55 % naturgas och 45 % biogas i beräkningen av utsläppsvärden. Fördelningen motsvarar mixen av fordonsgas såld i Sverige under 2005 (källa: Svenska Gasföreningen). Etanolen i E85 kan tillverkad på flera olika sätt. I Sverige användes under 2005 mest etanol tillverkad ur sulfitmassa från pappersindustrin samt brasiliansk etanol ur sockerrör för E85. För beräkningen används en blandning av 50 % av vardera (källa: Sekab).

MICHAEL KOUCKY, Projektledare

Miljöbästa bilar 2006