Miljöbästa Bilar 2019

Gröna Mobilister har nominerat 45 bilmodeller till utmärkelsen Miljöbästa Bil 2019. De är alla fossiloberoende, energieffektiva och säkra. Därför är de bra miljöval för alla privatpersoner, företag och myndigheter. Du kan läsa mer om dem här.

Miljöbästa Bilar 2019 är nu utsedda. Läs allt om pristagarna här.
Gröna Mobilister har nominerat fyrtiofem bilmodeller till utmärkelsen Miljöbästa Bil 2019. Vi ställer tre typer av krav på en bilmodell för att kunna nomineras: den ska vara fossiloberoende, energieffektiv och säker. De exakta kraven listas längst ned på denna sida. Alla nominerade modeller är bra val för den miljömedvetne bilisten.

Bland de nominerade modellerna finner vi tolv fordonsgasbilar, en etanolbil, fjorton elbilar och arton laddhybrider. Jämfört med förra året har antalet elbilar och laddhybrider som klarar våra krav vuxit, medan antalet gasbilar har sjunkit.

Läs också en översiktlig introduktion till tankarna bakom tävlingen Miljöbästa Bil 2019

Hur utses vinnarna?

Miljöbästa Bil 2019 väljs av en expertjury i två klasser: Bästa valet för privatbilisten med normal ekonomi, samt Bästa valet för företaget. Du kan läsa mer om juryns sammansättning och arbete här.

Översikt över nominerade bilmodeller

Etanolbilar Elbilar 
Ford Kuga EcoBoost E85 Audi e-tron (4WD)
Laddhybrider  Hyndai IONIQ electric
BMW 225xe (4WD) Hyundai KONA electric
BMW 330e (4WD) Jaguar I-Pace (4WD)
BMW 530e Kia e-Niro
BMW 530 xDrive (4WD) Mercedes EQC (4WD)
BMW X5 xDrive45e (4WD) Nissan Leaf
Hyundai IONIQ Plug-In Renault Zoe
Kia Niro Plug-In Hybrid Tesla Model 3
Kia Optima Plug-In Hybrid Tesla Model 3 (4WD)
Land Rover PHEV (4WD) Tesla Model S (4WD)
Mercedes C-klass EQ Power Tesla Model X (4WD)
Mercedes E-klass EQ Power Volkswagen e-Golf
Mitsubishi Outlander PHEV (4WD)  Volkswagen e-up!
Toyota Prius Plug-In Hybrid Fordonsgasbilar
Volkswagen Passat GTE Audi A3 g-tron
Volvo S60/V60 Twin Engine (4WD) Audi A4/A5 g-tron
Volvo S90/V90 Twin Engine (4WD) Seat Arona TGI
Volvo XC40 Twin Engine Seat Ibiza TGI
Volvo XC60 Twin Engine (4WD) Seat Leon TGI
Skoda Octavia G-TEC
Suzuki Ignis CNG (4WD)
Suzuki S-Cross CNG (4WD)
Suzuki Vitara CNG (4WD)
Volkswagen Golf TGI
Volkswagen Polo TGI
Volkswagen eco-up!
 

Livscykelperspektiv

Gröna Mobilister anger sedan länge de nominerade bilmodellernas klimatpåverkan vid körning genom att använda livscykelperspektiv (well-to-wheels) på drivmedlens klimatpåverkan.

Sedan förra året uppmärksammar vi även klimatpåverkan vid bilens tillverkning och skrotning. Det finns tyvärr ännu ingen standardiserad metod för att beräkna denna klimatpåverkan, och därmed inga uppgifter som gör det möjligt att jämföra enskilda bilmodeller på ett strikt sätt. Vi anger schablonsiffror som enbart beror på bilens vikt och typ av drivlina. De bygger på vetenskapliga studier, men de ska endast ses som indikationer.

Du kan läsa mer om hur vi beräknar klimatpåverkan för drivmedlet och bilen i inledningen till den rapport där vi presenterar alla nominerade bilmodeller.

Förra året bad vi också generalagenterna om deras egna modellspecifika livscykelanalyser. Endast Toyota nappade och gav oss en mycket fyllig livscykelanalys av vätgasbilen Toyota Mirai. I år drar vi åt tumskruvarna en aning: vi nominerar en bilmodell endast om vi får se en livscykelanalys av dess tillverkning, eller om generalagenten motiverar varför de inte kan eller vill ge oss en sådan analys.

Vi har fått sådan respons kring livscykelanalys från generalagenterna, men endast för en handfull bilmodeller har vi fått så detaljerad information att vi kunnat ange en tillverkaruppgift på klimatpåverkan vid bilens tillverkning och skrotning vid sidan om vår egen schablonsiffra. Vi ger en lägesbeskrivning av frågan om livscykelanalys i en separat rapport, utifrån den information vi hämtat in från generalagenterna.

Läs Gröna Mobilisters rapport om livscykelanalys av fordon: Tillverkas våra miljöbilar på ett hållbart sätt?

För konventionella fossilbilar är klimatpåverkan i livscykelperspektiv för själva bilen endast ungefär en fjärdedel av klimatpåverkan från det drivmedel man förbränner. Med andra ord står bensinen eller dieseln för i runda tal 80 procent av den sammanlagda klimatpåverkan per körd sträcka.

För de fossiloberoende och snåla bilar vi nominerar till Miljöbästa bil är det annorlunda. I många fall kan bilens klimatpåverkan bli större än drivmedlets per körd sträcka. Vill man köra så klimatsmart som möjligt är det alltså väsentligt att bedöma även själva bilens klimatpåverkan. Denna klimatpåverkan blir också ett grovt mått på hur mycket fysiska resurser och energi som tillverkningen tar i anspråk.

De flesta är överens om att klimatpåverkan hos elbilar är betydligt större än klimatpåverkan hos konventionella bilar. Detta beror huvudsakligen på att tillverkningen av de stora batterierna till elbilar är energiintensiv. Uppskattningar av elbilars klimatpåverkan är dock mycket känsliga för de antaganden som görs när det gäller ursprunget hos den stora mängd el som används i tillverkningsprocessen och i vilken grad batterier och annat material återvinns. Man bör också komma ihåg att elbilsindustrin inte är mogen, och att den därför har en mycket större potential att minska sin klimatpåverkan än den konventionella bilindustrin.

Ny testcykel WLTP

Just nu införs den nya testcykeln WLTP, som ersätter den tidigare testcykeln NEDC. WLTP är designad för att bättre efterlikna verkliga körförhållanden, och avsikten är att den ska ge mer realistiska värden på utsläpp, förbrukning och räckvidd på el. För en given bilmodell ökar generellt sett de certifierade värdena på utsläpp och förbrukning med WLTP jämfört med NEDC, medan räckvidden på el för elbilar och laddhybrider minskar.

För närvarande cirkulerar certifierade värden på utsläpp, förbrukning och räckvidd som är uppmätta med båda testcyklerna. I våra faktablad anger vi alltid vilken testcykel som avses. Men fel kan ha smugit sig in, och jämförelser mellan bilmodeller får göras med större försiktighet än vanligt i årets upplaga av rapporten Miljöbästa Bilar.

Vi vill Veta!

Det är ofta svårt för Gröna Mobilister att vaska fram korrekta och jämförbara data om klimatpåverkan, miljöpåverkan, energianvändning och räckvidd för de bilmodeller vi nominerar till Miljöbästa Bil. Betänk då hur svårt det kan vara för gemene man som snabbt vill kunna göra jämförelser inför ett bilval!

För att förbättra konsumentupplysningen kring bilar och göra den mer lättillgänglig driver Gröna Mobilister kampanj under parollen Vi Vill Veta för en obligatorisk miljö- och energideklaration av fordon. Politikerna har sovit länge, men kanske vaknar de nu.

Till och med i oljelandet Dubai energideklareras nya bilar – men ännu inte i Sverige

Banta bilen!

Våra naturresurser är ändliga, och att processa dem till fordon kräver energi och påverkar klimat och miljö även om en del av råvarorna återvinns. Vi kan tala om en resurseffektivitet som grovt räknat är omvänt proportionell mot bilens vikt. Hög vikt i relation till bilens användningsområde innebär låg resurseffektivitet. Därför måste vi undvika att åka runt i onödigt stora plåtschabrak.

Stora bilar innebär dessutom hög drivmedelsförbrukning. Det är mycket olyckligt att SUV-trenden fortsätter. Efter en lång följd av år av sjunkande snittförbrukning hos nya bilar ökar nu förbrukningen igen, både i Sverige och i Europa. Kanske kan en energideklaration av fordon väcka konsumenterna, vilket i sin tur kan få bilfabrikanterna att sluta tillverka och marknadsföra dessa uppsvällda åkdon.

Inom en snar framtid kommer Gröna Mobilister att sätta en maxgräns för tjänstevikten hos en bil med högst fem sittplatser, för att den ska komma i fråga för nominering till Miljöbästa Bil. Det finns ingen anledning för en sådan bil att väga mer än två ton, inte ens för en elbil med dess tunga batterier. I år nöjer vi oss med att införa en ny bedömningsgrund för juryn, som vi kallar resurseffektivitet.

Dieselbilar som kan köras förnybart

Antalet tillverkare som godkänner att deras nya dieselbilar körs på förnybar diesel HVO100 växer. Tillgången på HVO100 för privatpersoner kommer dock att vara osäker en tid framöver, eftersom den viktigaste råvaran PFAD försvinner under sommaren. PFAD är en biprodukt vid palmoljetillverkning som efter den 1 juli inte längre kommer att räknas som en hållbar råvara. Detta gör den omöjlig på marknaden av skatteskäl. Dessutom ökar den internationella efterfrågan på HVO, vilket betyder lägre tillgång i Sverige och stigande priser.

Av dessa skäl väntar Gröna Mobilister något år till innan vi nominerar dieselbilar godkända för HVO100 till Miljöbästa Bil. Vårt krav på fossiloberoende innebär nämligen mer exakt att bilen ska vara godkänd för ett drivmedel som till minst 75 procent är förnybart och som säkert går att tanka på 50 publika påfyllnadsplatser som är någorlunda jämnt utspridda över landet. Vi är inte säkra på att detta villkor kommer att vara uppfyllt för HVO100 det kommande året.

Vilka dieselbilar är godkända att köras på HVO100? Här får du besked

Vätgasbilar

Av samma skäl nominerar vi inte heller några vätgasbilar – antalet tankställen för vätgas är nämligen inte fler än fem. Förra året nominerade vi dem som showcase.

Avgasutsläpp

Dieselskandalerna som som rullades upp för några år sedan visade att man långt ifrån alltid har kunnat lita på de certifierade utsläppsvärdena av kväveoxider, partiklar och kolväten. Trots att alla nya modeller är certifierade enligt den senaste obligatoriska utsläppsklassen i Euro-systemet har utsläppen vid verklig körning ofta varit mycket högre, och skilt sig mycket åt mellan olika bilmodeller.

Från och med 1 september 2019 måste dock alla modeller dessutom testas vid verklig körning (så kallade RDE-tester). Detta verkar lösa det stora trovärdighetsproblemet. För att säkert klara dessa RDE-tester är i princip alla nya dieselbilar som säljs i Sverige utrustade med så kallad SCR-katalysator med AdBlue.

På senare år har Gröna Mobilister avstått från att formulera avgaskriterier för nominering till Miljöbästa Bil eftersom det varit svårt att få tillgång jämförbara och realistiska data. I och med att RDE-testerna nu verkar säkerställa att de ambitiösa utsläppskraven faktiskt uppfylls bedömer vi att alla nya bilmodeller som säljs efter 1 september 2019 är acceptabla ur avgassynpunkt.

Urvalskriterier för nominering till Miljöbästa Bil 2019

Fossiloberoende
För att nomineras ska en bilmodell vara godkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 volymprocent består av förnybar råvara. Vi kallar ett drivmedel kommersiellt tillgängligt om det finns att tillgå på minst 50 publika påfyllnadsplatser i Sverige som är någorlunda geografiskt utspridda.På grund av den osäkra tillgången till HVO100 för privatbilister det kommande året väntar vi med att nominera dieselbilar som godkänts för förnybar diesel HVO. Skälen till denna osäkerhet diskuteras ovan.

För att kalla en laddhybrid fossiloberoende kräver vi att räckvidden på el är minst 5 mil (NEDC), eller att den är fossiloberoende då den körs på förbränningsmotorn. Dessvärre uppfyller inga laddhybrider det senare villkoret i dagsläget.

Energieffektivitet
Energiförbrukningen hos en personbil med upp till 5 sittplatser ska vara högst 60 kWh/100 km. (Detta motsvarar en förbrukning per 100 km på cirka 6,9 l bensin, 9,4 l E85 och 4,3 kg metangas.) För fordon med fler än 5 sittplatser för vuxna och för fyrhjulsdrivna fordon sätts den övre gränsen till 75 kWh/100 km. (Alla dessa värden antas uppmätta enligt den tidigare testcykeln NEDC.)

Säkerhet
5 stjärnor i det senaste testet av modellen i fråga enligt Euro NCAP (år 2009 eller senare), alternativt 5 stjärnor för passagerarsäkerhet och minst 2 stjärnor i fotgängarsäkerhet i äldre tester. Låsningsfria bromsar och antisladdsystem. Bilmodell som inte testats av Euro NCAP men som genom oberoende intyg har visats klara motsvarande krav godkänns.

Livscykelanalys
En bilmodell nomineras endast om Gröna Mobilister får se en livscykelanalys av dess tillverkning, eller om generalagenten motiverar varför de inte kan eller vill ge oss en sådan analys.

Leverans
Modellen ska vara i produktion och vara möjlig att beställa från fabrik till svensk kund under hösten 2019.

Miljöbästa Bilar 2019