Jury till Miljöbästa Bil 2023

Här presenteras juryn till Miljöbästa Bil 2023 och riktlinjerna för dess arbete.

Miljöbästa Bil 2023 väljs av en expertjury som presenteras längst ned på denna sida. Alla nominerade bilmodeller är bra val för den miljömedvetne bilisten.

Läs mer om tävlingen Miljöbästa Bil 2023

Tesla är Model 3 är Miljöbästa bil 2023

Här hittar du slutlig poängställning för Miljöbästa bil 2023

Jurymedlemmarnas egna motiveringar

Juryns rekommendationer av bilar som inte klarade gränsen för kvalificering

ModellMotiveringar
Volkswagen ID4”Sveriges mest sålda elbil och den som på riktigt får svenskar att fatta att allt de behöver bilen för klarar elbilen”
Skoda Enyaq”Fjolårets vinnare av Miljöbästa bil”
Lynk&Co”Bilen i sig är egentligen inte särskilt uppseendeväckande, men om hänsyn tas till att den inte säljs utan delas, så är den långt effektivare än de andra”

Bedömningsgrund

Jurymedlemmarnas val är med nödvändighet subjektiva, och så vill vi att det ska vara. Vid poängsättningen ska dock hänsyn tas till följande faktorer. De saknar rangordning.

Klimatpåverkan Påverkan vid körning och biltillverkning, där båda utsläppskällorna ska ses i livscykelperspektiv 
Övrig miljöpåverkan Påverkan vid körning och biltillverkning, inkl. hälsopåverkande avgasutsläpp     
Energieffektivitet  Energiförbrukning per körd sträcka 
ResurseffektivitetHur mycket ändliga naturresurser förbrukar tillverkningen av denna bilmodell, och hur hållbar är utvinningen av dessa råvaror? Trovärdiga uppgifter på återvinning ökar resurseffektiviteten. Om livscykelanalys med sådan information saknas får resurseffektiviteten sägas vara omvänt proportionell mot bilens vikt. Hög vikt i relation till bilens användningsområde innebär låg resurseffektivitet.
Säkerhet 5 stjärnor i Euro NCAP:s säkerhetstest krävs för nominering, men modellernas säkerhetsegenskaper kan ändå skilja sig åt 
Användbarhet T.ex. räckvidd, rymlighet, lastförmåga 
Ekonomi Inköpspris, driftskostnad, andrahandsvärde
Teknikdrivande?I vad mån introducerar eller sprider modellen ny teknik som kan bidra till omställningen till hållbar bilism?

Juryns arbetssätt

Tidigare år har juryn i ett första steg valt finalister bland de bilmodeller som nominerats av oss. Denna gång blir det alltså inte någon ”flerstegsraket” utan vi gör ett urval av bilmodeller som juryn sedan direkt poängbedömer.

Varje jurymedlem tilldelar individuellt poäng till varje finalist enligt följande principer.

1. 25 poäng ska fördelas 
2. Ingen modell får tilldelas fler än 10 poäng 
3. Poängen måste fördelas på minst 5 modeller 
4.Förstaplatsen får inte vara delad, d.v.s. de två modeller som tilldelas flest poäng får inte tilldelas samma poäng 

Denna poängsättning offentliggörs i samband med att vinnaren tillkännages, och varje jurymedlem ges då möjlighet att motivera sina individuella val. Juryn skriver också en gemensam motivering till vinnaren av priset Miljöbästa Bil 2023. 

Vid sidan av poängbedömning av de modeller som vi valt ut så ges juryn också möjlighet att rekommendera bilmodeller som inte klarat alla kriterier, men som ändå är bra ur ett miljöperspektiv. Det kan till exempel handla om bilmodeller som varit extra betydelsefulla för att fler kan ta steget från fossilbil till el- eller biogasbil, eller bilar med pris- och abonnemangsmodeller som gör dessa till högst fördelaktiga val ur miljösynpunkt, även om bilen i sig ligger något högre i miljöpåverkan.

Detta system för att utse finalister och vinnare liknar det som används i tävlingen Årets Bil i Europa.

Juryns sammansättning

Alrik Söderlind
Chefredaktör för Auto Motor & Sport.
Anders Kullgren
Trafikforskningschef på Folksam.
Anders Willstedt
Programledare för poddradioprogrammet Bilar med sladd som handlar om elbilar, elbilism, teknik, miljö, transport, energi och mycket annat.
Eva Sunnerstedt
Enhetschef för Miljöbilar i Stockholm i Stockholms stad.
Mattias Goldmann
VD Goldmann Green. Miljöbilsexpert och mångårig biltestare för Gröna Mobilister.

Jury till Miljöbästa Bil 2023