Årets Regionala Kollektivtrafikmyndighet 2023

I Sverige finns det 21 stycken regionala kollektivtrafikmynidigheter, vilket innebär de som ansvarar för att du kan åka kollektivtrafik runt om i Sverige. Dessa kan skilja sig åt då de har olika appar och olika utbud. En sak har de dock gemensamt och det är att de gemensamt borde sträva efter att alla i hela landet ska ges möjligheter att antingen helt klara sig utan bil eller i viss mån kunna komplettera sitt bilägande med kollektivtrafik. Redan här vill vi poängtera att lokala, nationella och internationella aktörer INTE ingår i denna tävlingen. Det vill säga att SJ som är en nationell aktör INTE är med i denna tävling för att ta ett exempel.

Resultat

Här hittar du juryns kommentarer och slutresultat

Här hittar du all diplomen

Här hittar du information om enkäten och enkätsvaren

Genomförande

Den 3 oktober fick alla regionala kollektivtrafikmyndigheter en enkät på mejl som de skulle fylla i senast den 29/10 och för att säkerställa att mejlet nådde fram bad jag mottagaren att bekräfta leveransen. Enkätsvaren ligger sedan till grund för juryns bedömning av de olika aktörerna. Varje jurymedlem har en röst och den ska betygsätta i skalan A-F enligt nedan kriterier:

A: 

Myndigheten gör det enkelt för såväl nya som återkommande resenärer att åka kollektivtrafik på ett föredömligt sätt. Fordonen har hög för komfort och tar hänsyn till olika resbehov. Som samhällsaktör är myndigheten ett föredöme och bidrar till att hållbar mobilitet blir lättillgängligt för de allra flesta. 

B:

Myndigheten skapar förutsättningar för såväl nya som återkommande resenärer att åka kollektivtrafik på ett enkelt vis. Fordonen är anpassade till en hel del olika resbehov och har ofta hög komfort. Myndigheten bidrar till att hållbar mobilitet blir lättillgängligt för många.

C:

Myndigheten ser till att alla ska kunna åka kollektivtrafik på ett någorlunda smidigt sätt. Resenärer kan ha olika resbehov och det är upp till resenären att se till att dess behov matchar det erbjudna fordonet. Myndigheten bidrar till att hållbar mobilitet blir tillgängligt för många. 

D: 

Myndigheten försöker (lyckas inte helt) erbjuda kollektivtrafik som är smidig att använda för många. Fordonen och rutter har inte planerats för att kunna hantera resbehov som kan anses vara lite komplicerade i form av att vilja ha med cykel eller liknande. Myndigheten bidrar i viss mån till att hållbar mobilitet blir tillgängligt för många.

E:

Myndigheten uppfyller minimumkrav för att vara ett resealternativ som är att betrakta som värdigt resealternativ.

F:

Myndigheten tillhandahåller så dåliga tjänster att det är svårt att motivera det som ett resealternativ.

Varje myndighet får ett betyg från jurymedlemmarna, slutligt betyg är medelvärdet. Exempelvis, myndighet Hej får betyg B och D, vilket ger medelvärdet C. Annat exempel, myndighet Tjena får B och C. I det fallet ges betyget BC vilket antyder att den befinner sig mellan två olika bedömningsnivåer.

Det betyder att flera kan “vinna” i bemärkelsen att få högst betyg, vilket är helt OK. Den 11 december klockan 15 sänder vi Live från Kollektivtrafikens hus i Stockholm för att annonsera årets resultat. Alla myndigheter som svarar på vår enkät kommer betygsättas och vi kommer skicka ett diplom med deras betyg alternativt dela ut diplomet på plats ifall myndigheten närvarar under själva ceremonin. Syftet är att vi ska betygsätta alla huvudmän och att det ska följas upp årligen så att de alltid har ett aktuellt omdöme. Vi kommer publicera alla betyg på vår hemsida.

Juryn

Juryn består av:

Styrelsen i Gröna Mobilister

Styrelsen i Resenärerna

Tävlingsledning

Victor Bärring, victor.barring@gronamobilister.se

Årets Regionala Kollektivtrafikmyndighet 2023