Årets RKTM 2025

Genomförande

Gröna Mobilister arrangerar tillsammans med Resenärerna tävlingen Årets RKM* 2024. En tävling där konsumentupplysning kring regional kollektivtrafik står i fokus.
*Regional Kollektivtrafik Myndighet

Den 21 maj fick alla regionala kollektivtrafikmyndigheter en enkät på mejl som de skulle fylla i senast den 31/8. Den 29/8 klockan 11 (möteslänk: https://meet.google.com/ihw-wwoc-cop) kommer vi ha en öppen frågestund där juryn och du får ställa frågor till RKM.Varje jurymedlem har en röst och den ska betygsätta i skalan A-F enligt nedan kriterier:

A: 

Myndigheten gör det enkelt för såväl nya som återkommande resenärer att åka kollektivtrafik på ett föredömligt sätt. Fordonen har hög för komfort och tar hänsyn till olika resbehov. Som samhällsaktör är myndigheten ett föredöme och bidrar till att hållbar mobilitet blir lättillgängligt för de allra flesta. 

B:

Myndigheten skapar förutsättningar för såväl nya som återkommande resenärer att åka kollektivtrafik på ett enkelt vis. Fordonen är anpassade till en hel del olika resbehov och har ofta hög komfort. Myndigheten bidrar till att hållbar mobilitet blir lättillgängligt för många.

C:

Myndigheten ser till att alla ska kunna åka kollektivtrafik på ett någorlunda smidigt sätt. Resenärer kan ha olika resbehov och det är upp till resenären att se till att dess behov matchar det erbjudna fordonet. Myndigheten bidrar till att hållbar mobilitet blir tillgängligt för många. 

D: 

Myndigheten försöker (lyckas inte helt) erbjuda kollektivtrafik som är smidig att använda för många. Fordonen och rutter har inte planerats för att kunna hantera resbehov som kan anses vara lite komplicerade i form av att vilja ha med cykel eller liknande. Myndigheten bidrar i viss mån till att hållbar mobilitet blir tillgängligt för många.

E:

Myndigheten uppfyller minimumkrav för att vara ett resealternativ som är att betrakta som värdigt resealternativ.

F:

Myndigheten tillhandahåller så dåliga tjänster att det är svårt att motivera det som ett resealternativ.

Varje myndighet får ett betyg från jurymedlemmarna, slutligt betyg är medelvärdet. Exempelvis, myndighet Hej får betyg B och D, vilket ger medelvärdet C. Annat exempel, myndighet Tjena får B och C. I det fallet ges betyget BC vilket antyder att den befinner sig mellan två olika bedömningsnivåer.

Det betyder att flera kan “vinna” i bemärkelsen att få högst betyg.

Juryn

Juryn presenteras under sommaren 2024

Tävlingsledning

Victor Bärring, victor.barring@gronamobilister.se

Årets RKTM 2025