Miljöbästa Konceptbil 2024

Gröna Mobilister provar i år en ny gren: Miljöbästa KONCEPTBIL. Vi öppnar nu alltså för dig som har ett bilkoncept med tydlig miljöprofil. Du kan vara privatperson, student/skola, startup, biltillverkare.  Fordonet skall inte finnas i serieproduktion eller förserie inför större serieproduktion men kan vara offentligt visat tidigare. Gränsen kan vara svår att dra skarpt, varför juryn tar sig friheten att bedöma kvalifikationer.

Inkomna nomineringar skall mailas till Gröna Mobilster senast  1 september 2024.

I år leds juryn av Per Gyllenspetz som bland annat är författare till boken En bildesigners framtid och utöver det har många års erfarenhet av design och teknik i bilindustrin. 

Vad är ett teknikkoncept? Det är lättast att beskriva med att det INTE är en produktionsbil. Inte heller en designmodell. 

De flesta produktionsbilar har startat som en konceptbil i någon form för att fysiskt eller digitalt beskriva storlek, kupéplatser, utrymmen, dörrar, karosstruktur, drivlina, teknik m.m.

Mer om vår definition av miljöbästa KONCEPTBIL: 

 • Teknikkoncept byggt i full skala eller som 3D CAD konstruktion/modell. Behöver inte vara rullande eller typgodkänt eller i trafik
 • Skall vara avsett för svensk vägmiljö.
 • Kan vara ett svenskt eller utländskt bidrag med presentation på svenska.
 • Ett fordon med plats för 2 vuxna och 2 barn.
 • Alternativt ett litet lastfordon.
 • El- eller bränsleräckvidd minimum 100 km. Även t ex pedaldrivning eller annan framdrivning som alternativ/komplement.
 • Energianvändning per 100 km redovisas med en beräkning eller antaganden via jämförelser.
 • Teknik för material i struktur, karossytor och för drivning/energi skall redovisas.
 • Utvecklad ytform (design/styling) är ok  men inte avgörande.

Följande premieras: 

 • Innovativa realistiska idéer. 
 • Mångsidig användbarhet. Idéer för både passiv och aktiv säkerhet. Idéer för produktion och för kostnad. 
 • Lösningar för lägsta möjliga energianvändning/mil, WLTP, CO2 utsläpp. Idéer för LCA och cirkulär design. 
 • Låg vikt, lågt luftmotstånd, liten tvärsnittsarea, lågt rullmotstånd. Låg energianvändning i lösningar för åkandeklimat sommar/vinter är vägledande för mer hållbara fordon, men det kan finnas andra/nya faktorer som påverkar.
 • Låg energianvändning i fordonets interna och externa dataprocesser.
 • IT/datasäkerhet i fordonets interna och externa dataprocesser.

Bidraget skickas via inlämningsformuläret eller till mejl: info@gronamobilister.se

Märk mailet med: Miljöbästa KONCEPTBIL + ditt namn eller företag

Senast 1 september 2024

Format: Pfd max 2 sidor med bild på fordonet och text. Länk till kort animation/video på t ex youtube är ok. Ej fysiska fordon eller modeller.

Allt insänt material skall vara publicerbart. 

Deltagare ansvarar själva för eventuell upphovsrätt. Gröna Mobilister gör inget anspråk på upphovrätten.

Alla tävlande kommer att bjudas in till event anordnat av Gröna Mobilister.

Gröna Mobilister kommer att göra publiceringar i sociala medier och pressreleaser om tävlingens resultat och vinnare med förslag. 

Har du några frågor eller funderingar om tävlingen mejlar du info@gronamobilister.se

Lycka till önskar vi på Gröna Mobilister

Miljöbästa Konceptbil 2024