Mobilitet & Beteende konferenser

Sedan år 2016 har Gröna Mobilister anordnat konferenser som velat flytta fokus från bil till mobilitet, och till de beteendeförändringar som krävs för att denna förflyttning ska ske inte bara i konferenslokalen, utan i hela samhället.

Läs mer om de enskilda konferenserna genom att välja årtal i menyn till höger (på datorn) eller nedan (på mobilen).

Vinjettbilden är tagen efter väl förrättat värv på Mobilitet & Beteende 2019 i Karlstad. Från vänster till höger: Jesper Johansson, Martin Prieto Beaulieu, Christophe Najdovski (Paris vice borgmästare), Ida Bohman (konferensgeneral), Per Östborn, Johanna Grant, Fredrik Holm, Alfred Andersson

Mobilitet & Beteende konferenser