MOB16: Presentationer

Här kan presentationer från Gröna Bilisters konferens Mobilitet och Beteende 2016 laddas ned.

Vinjettbild: illustration från Jan-Bert Dijkstras presentation om programmet Beter Benutten.

Se program med talarlista på konferensens landningssida.

MOB16: Presentationer