Mobilitet och Beteende 2017

Mobilitet och beteende 2017, 21 mars, Uddevalla – Anmälningstiden öppen

Tänk dig att fossilbilen är CD-skivan, vinylen eller kassettbandet. Hur skulle då bilismens Spotify se ut? Och vad krävs för att möta de nya behoven? Välkommen till årets konferens ”Mobilitet & Beteende” – en mötesplats för dig som vill vara med och påskynda framtidens hållbara mobilitetslösningar och nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Presentationer
Filmer
Dale Bracewell, Manager of Transportation Planning, Vancouver
Dale Bracewell, Manager of Transportation Planning, Vancouver
Lorentz Tovatt, politisk sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog, miljödepartementet
Maria Aronsson, Strömstad kommun
 

Information om Uddevalla, karta, kommunikation, boende, mm

Oavsett hur mycket teknik och smarta lösningar vi har är det ändå vårt beteende som bestämmer resultatet. Med best practice-exempel från kommuner och utlandet, trendspaningar, analyser samt en stor dos av interaktion och erfarenhetsutbyte på plats, kraftsamlar vi för att påskynda omställningen till fossilfrihet och hållbara samhällen. 

Vi kommer under konferensen använda en blandning av Open Space & World Café som är mötesmetoder som ger utrymme för deltagarna att aktivt fördjupa sig i frågor som engagerar dem. Båda dessa metoder vill ”härma kaffepausen”, där ofta de mest intressanta samtal och möten mellan människor sker. Metoderna är välkända i hela världen och används i förändrings- och utvecklingsarbete, vid erfarenhetsutbyte och i utbildningssammanhang.
Som deltagare är du med och påverkar konferensens innehåll. Du får med dig inspiration, nya kunskaper och tillgång till en gemensamt framtagen färdplan som förtydligar vilka områden som måste prioriteras i beteendefrågan för att omställningen ska realiseras. Läs mer på www.färdplan2030.se
Program:
10:00-10:05       Välkommen till Mobilitet och Beteende 2017!
Martin Carling, ordförande för Fyrbodals kommunalförbund och Ingemar Samuelsson som är kommunalråd i Uddevalla kommun öppnar konferensen

   

                             
10:05-10:10 Dagens moderator inleder andra upplagan av Mobilitet och Beteende.
Jesper Johansson, Gröna Bilister

10:10-10:20 Gröna Bilister och smarta mobilister, så tar vi sikte på 2030-målet!
Johanna Grant, ordförande Gröna Bilister 

10:20-10:30 Mobilitet och Beteende i Sveriges kommuner, rör vi oss framåt?
Gröna Bilister sammanställer kommunindikatorer som mäter utvecklingen mot 2030-målet. Hur går det? Vad kan vi lära? 
Per Östborn, Gröna Bilister

10:30-10:40 Vad kan vi lära av Svenska kommuner i framkant?
Highlights från författaren av Gröna Bilisters nysläppta bok ”Hållbar mobilitet från Umeå till Malmö”
Fredrik Holm, Gröna Bilister

10:40-10:55 Mot 2030-målet, vad gör regeringen? 
Lorentz Tovatt, politisk sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog, miljödepartementet

11:00-11:10 Mobilitet på stad och landsbygd  
Hur kan vi ta tillvara på synergieffekter av hållbart resande?
Maja Söderberg, initiativtagare Mobilsamåkning i Tolg 


11:15-11:35

Kaffepaus
11:45-12:30
Utblick: Så gjorde Vancouver för att minska bilismen och skapa tillgänglighet 
Dale Bracewell, Manager of Transportation Planning, Vancouver
12:35-12:50
Vad kan vi lära av musikbranschen?
Digitaliseringen innebar ett paradigmskifte för musikbranschen, vad kan vi lära? Vad krävs för att möta de nya behoven?
Jacob Kihlbaum Sony Music Sweden
          

13:00-13:50

Lunch

14:00-15:00

Open Space

15:00-15:20

Fika
15:30-16:00

Open Space
16:00-16:30
Avslutning
Återsamling i plenum
Moderator: Jesper Johansson
Processledare, Open Space: Maria Richter Simsek  
Programmet kommer att uppdateras kontinuerligt. 
Datum: 21 mars 2017, kl 10.00-16.30
Plats: Folkets hus Uddevalla, Göteborgsvägen 11. Förmiddagsfika, lunch och fika serveras.
Pris: 2500 kr exkl. moms, frånvaro utan återbud debiteras med 500kr + moms.
OBS: Medlemmar, samarbetspartners och medarrangörer erhåller speciella rabatter. Kontakta din organisation eller oss på Gröna Bilister.
Anmälan är bindande. Avbokning sker utan kostnad om avbokningen sker innan den 24 februari. Vid förhinder som anmäls senare än 24 februari har anmäld deltagare rätt att sända annan person i sitt ställe. Avbokning görs genom bekräftelsemejlet vid anmälan. Din anmälan bekräftas med e-post.
Arrangörer: 
 
                             

Utställare: 
 

   

               
          
     
       


Sponsorer:
   
               
Har du frågor? Kontakta:
Jesper Johansson / Gröna Bilister
070-630 51 50 / jesper.johansson@gronamobilister.se

Sponsorskap och utställning
Som utställare på konferensen finns möjlighet att delta i dialogen och lyfta fram dina erfarenheter, tjänst eller produkt i ett framåtblickande sammanhang. Kontakta Martin Prieto Beaulieu, 0702-13 20 55, martin.prieto.beaulieu@gronamobilister.se för intresse så hjälper vi dig.

Mobilitet och Beteende 2017