Mobilitet och Beteende 2019

Gröna Bilisters årliga konferens hålls i Karlstad den 6 mars 2019. Konferensen tjuvstartar redan eftermiddagen den 5 mars med möjlighet att provåka Karlstads nya elektriska snabbusslinje och äta middag med Gröna Bilister och inbjudna gäster. Keynote speaker den 6 mars är Christophe Najdovski, vice borgmästare i Paris. Läs allt om konferensen och talarna här. Anmäl dig via länken nedan senast den 26 februari.

Konferensen spelades in av UR Samtiden: se här. Presentationerna filmades också av Gröna Bilister: se här.

Tema: Att bryta bilberoendet

För att lyckas bryta bilberoendet måste vi ändra ingrodda vanor som stelnat till beroenden och rucka på könsrollerna. Men vi behöver också ny infrastruktur och nya mobilitetstjänster. Både det inre och yttre landskapet behöver ritas om. Att börja med det ena underlättar det andra – oavsett var vi börjar.

På Gröna Bilisters konferens Mobilitet & Beteende 2019 nystar vi i båda ändarna. Läs mer om två spännande marsdagar i Karlstad på denna sida.

Går det att jämföra bilberoende med nikotinberoende?

Det är aldrig nyttigt att röka, men ibland kan bilen göra stor nytta. På landsbygden finns än så länge få alternativ. Bör vi skilja på bilberoende och bilbehov? Och kan vi unna oss en skön biltur ibland, liksom vi kan unna oss en god cigarr?

Praktisk information

Datum: 6 mars 2019

Plats: Elite Stadshotellet, Karlstad

Pris: 2 600 kr exkl. moms

Anmälan senast 26 februari: Anmäl dig här. Du väljer om du vill delta i studiebesök och middag den 5 mars. Läs mer här.

Programblad med deltagarlista: Ladda ned här.

Mobilitet & Beteende 2019 arrangeras i samarbete med Karlstads kommun och Region Värmland, och konferensen klimatkompenseras av Zeromission.

Arnold skickar en hälsning!

Sveriges första elektriska snabbusslinje i Karlstad

Ett skäl till att årets upplaga av Mobilitet & Beteende är förlagd till Karlstad är att Sveriges första elektriska snabbusslinje (BRT) invigdes här den 8 december.

Studiebesök med provåkning den 5 mars med start kl. 16.15 på Elite Stadshotellet, där Mathias Lindgren och Jan Söderberg ger en introduktion. Läs mer här.

Mattias Bergh, planeringschef i Region Värmland, berättar mer under konferensdagen den 6 mars om den elektriska snabbusslinjen och dess roll i den kommunala samhällsplaneringen.

Keynote speaker: Christophe Najdovski

Keynote speaker den 6 mars är Christophe Najdovski, vice borgmästare i Paris.

Hör honom berätta om hur Paris politiker och invånare tar tillbaka staden från bilarna och rensar luften.

Läs en exklusiv intervju med Christophe.

Läs också ett längre reportage om omdaningen av Paris.

Var är det lättast att bryta bilberoendet?

Per Östborn från Gröna Bilister analyserar resvaneundersökningar från 160 kommuner.

Vad finns att lära av arbetet att minska tobaksberoendet?

Ulrika Torell, forskare i kulturhistoria, har studerat hur rökande framställs i veckopress och reklam. Hon delar med sig av viktiga lärdomar att växla in i arbetet för att minska bilåkandet i städerna.

Från självklar statusmarkör till rättslös stinkpinne i det sociala livet. Så kan cigarettens moderna historia beskrivas. Vad var det som hände? Hur kunde värden, ideal och vanor kring rökningen förändras så dramatiskt och genomgripande i offentligheten under en relativt kort period? Här ges en exposé över helomvändningen och drivkrafterna bakom samhällets synvända på rökandet, riskerna och det goda livet under 1900-talets sista decennier.

Är bilen den nya cigaretten?

En expertpanel samtalar. Med Ulrika Torell, Lena Smidfelt Rosqvist, Oskar Henrikson och Lars Strömgren.

Vad har marknadsföring betytt för människors rökande förr och nu? Vad har varit avgörande för att ändra attityderna kring rökning och vad kan vi lära oss?

Sluta tvärt eller trappa ned? Bör vi fimpa bilen – och är det möjligt?

Coolt ska med coolt fördrivas? När produktplaceras den första elcykeln i en bondfilm?

Förnuft eller känsla? Vad lyssnar vi mest på – information eller varningar?

Tobaksskatter och trängselavgifter Lyssnar vi inte alls – är pengar det enda som räknas?

Rökfria restauranger och bilfria stadskärnor Bryr vi oss inte ens om våra pengar – krävs det förbud? Hur reagerar vi då?

Sessioner

Efter lunch kan konferensdeltagarna välja mellan två sessioner. Sessionerna avslutas med workshops för alla deltagare.

Session 1: Mikromobilitet och mobilitetstjänster

VOI Sveriges nya elsparkcyklar: Erik Bergqvist, VOI shared scooters. Läs mer om Erik och hans föredrag.

Mikromobilitet i städer – Utmaningar och utveckling: Liridona Sopjani, KTH

LandsbygdsMaas – KomILand: Åsa Hult, IVL Svenska Miljöinstitutet

Så här gör vi i Karlstad – utmaningar med att bli en fossilfri kommun och skapa en attraktiv stadskärna: Mikael Haster, Malin Hedlund och Johanna Hedqvist, Karlstads kommun/Värmlandstrafik

Session 2: Jämställdhet – hur påverkar den omställningen till ett hållbart tranportsystem?

Jämställdhet och transportsystemet – Vad säger forskningen? Lena Smidfelt Rosqvist, Trivector. Läs mer om Lena och hennes föredrag.

Alla ska med Eftersnack om normer och attityder med psykolog Oskar Henrikson och Lena Smidfelt Rosqvist

Att integrera jämställdhetsmålet i Agenda 2030 i transportplaneringen Charlotta Faith-Ell, WSP. Läs mer om Charlotta och hennes föredrag.

Så jobbar Malmö stad med jämställdhetsintegrering Daniel Svanfelt, Malmö stad

Avrundning

Dagen avrundas med ett panelsamtal med politiker från lokal, regional och nationell nivå. Vi lyfter tankar och idéer som kommit fram under dagens föredrag och workshops. Från Region Värmland deltar regionråd Stina Höök (M), och från Karlstads kommun deltar kommunalråd Monika Bubholz (Mp). Deltagare politiker på nationell nivå annonseras inom kort.

Presentation av talare

Charlotta Faith-Ell
Ordförande i Nätverket Jämställdhet i transportsektorn och forskningsansvarig på WSP. Läs mer om Charlotta och hennes föredrag.

Christophe Najdovski
Vice borgmästare i Paris med ansvar för transporter och allmänna platser. Läs mer i en exklusiv intervju med Christophe.

Daniel Svanfelt
Trafikplanerare, Malmö stad.

Erik Bergqvist
Ansvarig för marknadsutveckling och partnerskap på VOI shared scooters. Läs mer om Erik och hans föredrag.

Emma Berginger
Riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson för miljöpartiet

Jan Söderberg
Projektledare på Karlstads kommun för byggnationen av Karlstadsstråket där den elektriska snabbusslinjen går

Johanna Hedqvist
Projektledare Hållbart resande i ett växande Värmland, Värmlandstrafik.

Lars Strömgren
Ordförande i Cykelfrämjandet och vice ordförande i Europeiska cykelförbundet

Lena Smidfelt Rosqvist
Forskningschef på Trivector. Expert på kopplingen mellan jämställdhet och hållbara transporter, bland mycket annat. Läs mer om Lena och hennes föredrag.

Liridona Sopjani
KTH, Kungliga Tekniska Högskolan

Malin Hedlund
Projektledare Hållbart resande i ett växande Värmland, Karlstads kommun.

Mathias Lindgren
Trafikchef tätort, Region Värmland Kollektivtrafik

Mattias Bergh
Planeringschef och biträdande Trafikdirektör, Region Värmland Kollektivtrafik

Mikael Haster
Handläggare trafikfrågor/mobility management, Karlstads kommun.

Monika Bubholz
Kommunalråd (Mp) i Karlstads kommun

Oskar Henrikson
Legitimerad psykolog, expert på beteendeförändringar

Per Östborn
Projektledare på Gröna Bilister, ansvarig för de kommunala 2030-indikatorerna

Stina Höök
Regionråd (M) i Värmland

Ulrika Torell
Forskare i kulturhistoria och intendent på Nordiska museet som har studerat hur rökning framställs i veckopress och reklam.

Åsa Hult
Projektledare på IVL Svenska miljöinstitutet

Kontaktpersoner

Konferensgeneral Ida Bohman, ida.bohman@gronabilister.se

Verksamhetsansvarig Martin Prieto Beaulieu, martin.prieto.beaulieu@gronabilister.se

Moderator Jesper Johansson, jesper.johansson@gronabilister.se

Moderator Johanna Grant, johanna.grant@gronabilister.se

Mobilitet och Beteende 2019