MOB19: Filmer och presentationer

Här visas Gröna Bilisters filminspelningar av de presentationer som hölls på konferensen Mobilitet & Beteende i Karlstad den 6 mars 2019.

Vinjettbild: Paris vice borgmästare Christophe Najdovski berättar om omdaningen av Seines stränder från bilväg till promenad- och cykelstråk.

Konferensen spelades också in av UR Samtiden: se här. Läs mer om konferensen på dess landningssida.

Redesigning public spaces in Paris

Christophe Najdovski, vice borgmästare i Paris med ansvar för transporter och allmänna platser

Läs en exklusiv intervju med Christophe. Läs också ett längre reportage om omdaningen av Paris.

Karlstads nya snabbussar

Mattias Bergh, planeringschef och biträdande Trafikdirektör, Region Värmland Kollektivtrafik

Var är det lättast att bryta bilberoendet?

Per Östborn, projektledare Gröna Mobilister

Vad kan vi lära av arbetet att minska tobaksberoendet?

Ulrika Torell, forskare i kulturhistoria och intendent på Nordiska museet

Från självklar statusmarkör till rättslös stinkpinne i det sociala livet. Så kan cigarettens moderna historia beskrivas. Vad var det som hände? Hur kunde värden, ideal och vanor kring rökningen förändras så dramatiskt och genomgripande i offentligheten under en relativt kort period? Här ges en exposé över helomvändningen och drivkrafterna bakom samhällets synvända på rökandet, riskerna och det goda livet under 1900-talets sista decennier.

Är bilen den nya cigaretten?

Samtal mellan Ulrika Torell, Lena Smidfelt Rosqvist, Oskar Henrikson och Lars Strömgren.

VOI – Sveriges nya elsparkcyklar

Erik Bergqvist, VOI shared scooters

 Läs mer om Erik och hans föredrag.

Mikromobilitet i städer

Liridona Sopjani, KTH Kungliga Tekniska Högskolan

Mobilitet på landsbygden

Åsa Hult, IVL Svenska Miljöinstitutet

Så här gör vi i Karlstad

Malin Hedlund, Johanna Hedqvist och Mikael Haster, Karlstads kommun/Värmlandstrafik

Jämställdhet och transportsystemet

Lena Smidfelt Rosqvist, forskningschef på Trivector

Läs mer om Lena och hennes föredrag.

Att integrera jämställdhetsmålet i Agenda 2030 i transportplaneringen

Charlotta Faith-Ell, ordförande i Nätverket Jämställdhet i transportsektorn och forskningsansvarig på WSP

Läs mer om Charlotta och hennes föredrag.

Så jobbar Malmö stad med jämställdhetsintegrering

Daniel Svanfelt, trafikplanerare, Malmö stad

MOB19: Filmer och presentationer