Mobilitet & Beteende 2019: sidoevent om Karlstads elektriska snabbusslinje

Deltagare i Gröna Bilisters konferens Mobilitet & Beteende den 6 mars 2019 erbjuds att delta i ett studiebesök med provåkning av Karlstads nya elektriska snabbusslinje (BRT) eftermiddagen den 5 mars. Därefter finns möjlighet att äta middag med Gröna Bilister och andra gäster.

Anmälan sker i samband med anmälan till konferensen Mobilitet & Beteende 2019.

16.15-17.00 Välkomsthälsning och föreläsning av trafikchef Mathias Lindgren och projektledare Jan Söderberg på Elite Stadshotellet om den elektriska snabbusslinjen i Karlstad, Sveriges första BRT-system (Bus Rapid Transit).

17.00-18.00 Provåkning av snabbusslinjen i en chartrad buss

19.00 Middag till självkostnadspris med Gröna Bilisters styrelse och medarbetare på Elite Stadshotellet, Karlstad

För den som vill delta i detta sidoevent anländer passande tåg från Göteborg och Malmö till Karlstad kl 15.44 den 5 mars, och tåg från Stockholm anländer kl. 15.53.

Mobilitet & Beteende 2019: sidoevent om Karlstads elektriska snabbusslinje