Riktlinjer med anledning av coronaviruset

Gröna Bilister ser mycket fram emot konferensen Mobilitet & Beteende 2020, men ser samtidigt allvarligt på spridningen av det nya coronaviruset. Enligt Folkhälsomyndighetens uppdaterade riskbedömning anser man att spridningsrisken numer är ”mycket hög” i Sverige.

Som arrangör vill Gröna Bilister att alla ska känna sig trygga att medverka på vårt event och veta att vi följer de riktlinjer som finns från svenska myndigheter. Detta ställer dock krav på att vi alla samarbetar. Därför har vi tagit fram dessa förtydligande riktlinjer och åtgärder som vi vill att du tar del av och följer under konferensdagarna.

Innan konferensen

Enligt tillgänglig fakta framgår att det nya coronaviruset smittar när patienten är sjuk och i samband med insjuknandet. Därtill visar den nuvarande kunskap och erfarenheter att personer inte smittar under inkubationstiden.

  • Var uppmärksam på symtom. Om du känner minsta tecken på sjukdom vill vi att du tar ansvar för din och andras hälsa och stannar hemma och överför din anmälan på en annan person i din organisation.
  • Om du har varit i ett område med smittspridning, eller haft nära kontakt med någon som har covid-19 så vill vi att du meddelar vår moderator Jesper Johansson på jesper.johansson@gronabilister.se

Under konferensen

  • Bugning, nick, armbåge- eller hälkick? Det finns många trevliga sätt att hälsa på andra deltagare som inte innefattar kroppskontakt. Låt dig inspireras av denna kortvideo. Vi utmanar er att komma på fler tillvägagångssätt. Traditionella handskakningar och kramar avstår vi från.
  • God handhygien är A och O. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i 20 sekunder, särskilt innan och efter du äter, efter toalettbesök, och i miljöombyte. På så sätt skyddar du dig själv och andra från smitta. Här finns en bra handtvättarguide från WHO.
  • Måste du nysa eller hosta? Använd armvecket eller en pappersnäsduk. Undvik att röra vid ansiktet eller ögon.

Under salsaklassen

  • Vi dansar individuellt och inte i par, men det kommer att bli livat ändå!

Efter konferensen

  • Convid-19 är en sjukdom som lyder under smittskyddslagen. Om du får luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber är du skyldig att rapportera det till myndigheter. Besök inte någon vårdinrättning utan att kontakta 1177 Vårdguiden först. Ta kontakt med oss om du mot alla odds skulle bära på covid-19.

Riktlinjer med anledning av coronaviruset