Stationsprojektet

I Sverige har vi många stationer och större terminaler men information kring dessa är svårt att hitta för den som ska besöka en. Gröna Mobilister ska tillsammans med Resenärerna i detta projekt undersöka möjligheterna till väg framåt för bättre konsumentupplysning. Projektet finansieras av Trafikverket och pågår 1/5 – 1/12 2024.

Sammanfattning av projektet:

I Sverige finns det en mängd stationer/hållplatser. Det finns många olika fastighetsägare, 21 regionala kollektivtrafikmyndigheter och flera andra aktörer som ofta har olika sätt att hantera utformningen på stationerna. Med det sagt finns det en stor mångfald på svenska stationer, en mångfald som inte alltid är användaren till gagn.

Den ideella föreningen Resenärerna har gjort ett gediget arbete i att dels besöka över 400 av dessa stationer/hållplatser men dels också i att systematiskt samla information kring dessa. All denna information är värdefull upplysning till resenärer och vi vill därför i detta projektet tillgängliggöra information kring stationer runt om i Sverige. På sikt vill vi verka för att projektresultatet ska användas av stationsansvariga i deras utformande av stationer.

Nyttan kommer ligga i att en som konsument kan förbereda sin resa bättre ju mer information den har och med en kontinuerligt uppdaterad databas går det att jämföra olika stationer för att kunna utveckla dessa till det bättre.

Syftet med projektet:

Det finns som sagt många stationer/hållplatser i Sverige och en hel del attribut är igenkännbara på flera men mycket skiljer sig också markant. Osäkra resenärer skulle behöva mycket mer enstavad kommunikation och lättillgänglig information hemma där de kan förbereda sin resa i allt från hur det ser ut på stationen till vilken typ av service som finns.

Det problem vi har identifierat är att konsumentupplysning som underlättar kollektivtrafik är undermålig och behöver utvecklas.

Projektets aktiviteter:

1.1 Inventera vilken typ av data som finns öppet lättillgängligt idag.
1.2 Ta kontakt med turistorganisationer och föreningar i Sverige för att få deras inspel.
1.3 Hur ska informationen presenteras?
1.4 Skapa en plan för hur material ska bli oentlig och presenteras för stationsansvariga.

För mer info om projektet kontakta info@gronamobilister.se

Stationsprojektet