Internationellt samarbete

Marknaden för drivmedel och fordon är global. För att miljödeklarationer och varningar vid försäljningsstället och på produkten ska få märkbar effekt på marknaden måste de införas i flera länder.

Gröna Mobilister samtalar och samarbetar om dessa frågor med en rad internationella organisationer, aktivister, akademiker och politiker. Det rör sig bland annat om Think Beyond the Pump, Our Horizon, The Schwarzenegger Institute, Ditchley Foundation och Transport & Environment.

Vinjettbilden visar Karolina Skog i samtal med Arnold Schwarzenegger i Wien. Karolina Skog (Mp) tog det politiska initiativet till den svenska miljödeklarationen av drivmedel som miljöminister år 2016.

Webbinarium vid invigningen av miljödeklaration av drivmedel

Den 4 oktober 2021 genomfördes ett webbinarium med svenska och utländska gäster för att fira införandet av världens första obligatoriska miljödeklaration av drivmedel. Bland de utländska deltagarna märktes Patricia Nolan från stadsrådet i Cambridge, MA, och Lorraine Whitmarsh, som är professor i miljöpsykologi i Bath. Deltog gjorde även Sir Andy Haines, som är professor i miljöförändringar och folkhälsa på London School of Hygiene and Tropical Medicine, och Mike Gill, som lett den regionala folkhälsomyndigheten i sydvästra England. Läs mer.

Arnold hyllar det svenska initiativet

I maj 2019 åkte Gröna Mobilister till Wien för att diskutera miljödeklarationer och klimatvarningar med Karolina Skog, Arnold Schwarzenegger och en delegation från Kalifornien.

Someone has to take the lead

Rundabordssamtalet i Wien sammanfattas i artikeln Someone has to take the lead. Kalifornien inspirerade Sverige och resten av världen att ta itu med bilarnas avgasutsläpp. Gröna Mobilister hoppas att Kalifornien och resten av världen blir inspirerade av de svenska miljödeklarationerna av drivmedel. Arnold Schwarzenegger och andra inflytelserika politiker i Kalifornien har deklarerat att de vill se liknande märkningar på bensinpumpar i Kalifornien.

Världens första klimatvarningar på bensinpumpar i Cambridge, MA

De sista skälvande dagarna år 2021 sattes klimat- och hälsovarningar upp på alla bensinpumpar i Cambridge, Massachusetts. Varningarna är de första av sitt slag i världen, och liknar de varningar vi ser på cigarrettpaketen sedan flera decennier. Läs mer.

Parallellt med Gröna Mobilisters kampanj för klimat – och ursprungsdeklaration av drivmedel i Sverige hade små grupper av aktivister i Kanada och USA bedrivit kampanj för klimatvarningar på bensinpumpar. Kampanjerna samverkar. År 2016 ledde kampanjen i USA till att vice borgmästare Jan Deverux i Cambridge, MA, tog upp frågan i stadsrådet. Sedan hon avgått togs ärendet över av Quinton Zondervan, som fick stadsrådet med sig i ett beslut om obligatoriska varningsmärken den 27 januari 2020. Läs mer.

Klimatmärkning på bensinpumpar i Hawaii?

I januari 2023 lades lagförslag fram i Hawaiis kongress om att varningsmärken som informerar om fossila drivmedels miljö- och hälsopåverkan ska fästas på alla bensinpumpar i Hawaii. Senaten röstade igenom förslaget i mars 2023. Miljöutskottet i representanthuset bordlade dock förslaget. Detta skedde trots att många internationella experter på klimat, hälsa och kommunikation avlade vittnesmål till stöd för förslaget, däribland flera medarbetare till IPCC. Förslaget lades fram på nytt i januari 2024, men det stoppades ännu en gång av miljöutskottet. Troligen görs ett nytt försök 2025.

The case for sustainability labels on fuel dispensers

Varför ska vi klistra hållbarhetsinformation och varningar på bränsleumpar? Vi har sammanställt argumenten, och presenterar preliminär forskning kring hur märkningarna tas emot, och vilken effekt de kan förväntas ha. Läs mer.

Cigarettes and cars – same same, but different

Det är farligt att bränna tobak och fossila drivmedel. Men bilar är användbara, till skillnad från cigarretter. En annan skillnad: det finns varningsmärken och information om hälsovådliga ämnen på cigarettpaket, men ingenting liknande på bensinpumpar – fram tills nu. Läs mer.

Internationellt samarbete