Miljödeklaration av drivmedel

År 2021 infördes obligatorisk miljödeklaration av drivmedel som säljs i Sverige, efter en långvarig kampanj av Gröna Mobilister. På större drivmedelsstationer fästs en märkning vid påfyllnadsanordningen som visar drivmedlets klimatpåverkan, förnybara andel och de viktigaste råvarorna. På leverantörens hemsida lämnas en fylligare redogörelse, som också innefattar råvarornas ursprungsländer.

Under parollen Jag Vill Veta inledde Gröna Mobilister den 26 mars 2013 en kampanj för att alla drivmedel ska klimat- och ursprungsmärkas vid pump och laddstation. Utgångspunkten var en grundlig granskning av drivmedelsmarknaden. Riksdag och regering tog beslut om en sådan miljödeklaration år 2018, och efter flera politiska turer infördes systemet den 1 oktober 2021.

Miljödeklarationen har en del brister, och Gröna Mobilister driver på för att göra den så bra som möjligt. Föreningen arbetar också för att sprida idén till fler länder. Varje år sammanställer Gröna Mobilister den tillgängliga miljöinformationen om drivmedel i rapporten Drivmedelsfakta.

Gröna Mobilister utmanar Energimyndigheten

Energimyndigheten låter företag som driver hundratals tankstationer slippa att redovisa sina drivmedels klimatpåverkan och ursprung. Gröna Mobilister menar att detta strider såväl mot lagkravet att lämna miljöinformation som mot EU:s förnybartdirektiv. För att få myndigheten att bekänna färg lämnade vi i juni 2023 in en begäran om tillsyn av fyra drivmedelsleverantörer. Läs mer.

Dock vägrar Energimyndigheten att utföra denna tillsyn. Gröna Mobilister har nu överklagat denna vägran till Förvaltningsrätten i Linköping för att tvinga fram ett juridiskt avgörande. Läs mer.

Drivmedelsfakta 2022

I rapporten Drivmedelsfakta 2022 sammanställer Gröna Mobilister information om klimatpåverkan, förnybara andelar, råvaror och ursprungsländer hos de drivmedel som såldes i Sverige år 2021. Data från enskilda drivmedelsleverantörer presenteras, liksom nationella medelvärden. Rapporten gör det möjligt att jämföra olika drivmedelstyper och drivmedelsleverantörer ur hållbarhetssynpunkt. Därmed kan den utgöra underlag vid val av drivmedel, drivmedelsleverantör och fordon. Jämför gärna med föregående års rapport Drivmedelsfakta 2021.

Regelverket kring miljöinformationen måste förbättras

Med några enkla pennstreck i drivmedelsförordningen och i föreskrifterna skulle miljöinformationen om drivmedel bli mycket bättre och mer heltäckande. Regeringen och Energimyndigheten måste visa att de står på konsumenternas sida. Läs mer.

Utvärdering: Hur mycket miljöinformation om drivmedel har vi fått?

I januari 2022 hade kravet på att ge miljöinformation om drivmedel gällt i tre månader. Det var dags för en första utvärdering. Miljödeklarationer fanns då på cirka 70 procent av alla tankstationer i Sverige, men på bara två procent av laddstationerna. I utvärderingen ges förslag på hur regelverket kan förbättras så att göra miljöinformationen blir mer heltäckande, lättillgänglig och aktuell. Läs mer.

Webbinarium vid invigningen

Den 4 oktober 2021 genomfördes ett webbinarium med svenska och utländska gäster för att fira införandet av världens första obligatoriska miljödeklaration av drivmedel. Läs mer.

Arnold hyllar det svenska initiativet


I maj 2019 åkte Gröna Mobilister till Wien för att diskutera miljödeklarationer och klimatvarningar med Karolina Skog, Arnold Schwarzenegger och en delegation från Kalifornien. Rundabordssamtalet sammanfattas i artikeln Someone has to take the lead.

Den vindlande vägen till miljödeklaration av drivmedel

I den långa artikeln The winding road to eco-labels on Swedish fuel dispensers beskrivs den långa kampanjen för miljödeklaration av drivmedel, och den sätts också in i sitt sammanhang.

Kan miljödeklaration av drivmedel göra någon nytta?

Kan miljödeklarationen av drivmedel bidra till mer hållbara drivmedel genom att påverka konsumenter och producenter? Är svenska befolkningen intresserad? Vilka effekter har man kunnat se av likande märkningar? Dessa frågor tas upp i artikeln Impact of eco-labels on fuel dispensers.

Jag Vill Veta!

Ta gärna en kik på den ursprungliga kampanjsidan!

Miljödeklaration av drivmedel