Spårbarhet och ursprungsmärkning av fossil energi

EU-kommiss­ionen föreslog år 2011 att alla fossila råvaror till bensin och diesel skulle spåras, men förslaget kvävdes i sin linda. Viljan att undvika rysk olja och gas efter Rysslands invasion av Ukraina har förnyat intresset att göra fossil energi spårbar och införa ursprungsmärkning. Våra politiker måste ta tag i denna fråga på nytt – och denna gång måste de leda oss ända fram till oljans källa.

Skingra dimman kring oljans ursprung

Rysk olja kan komma in i Sverige vid import av bensin och diesel eftersom fossila råvaror inte går att spåra. I maj 2022 uppmanade Näringsutskottet regeringen att på EU-nivå arbeta för spårning och ursprungsmärkning av fossil energi. Det är hög tid för regering och EU-parlamentariker att agera. Läs debattartikel av Gröna Mobilister i SvD den 29 maj 2024.

Gröna Mobilister har under våren 2024 frågat riksdagspartierna vad de gjort för att hörsamma Näringsutskottets uppmaning. Svaren sammanställs i ett nytt PM tillsammans med synpunkter från drivmedelsbranschen och bakgrundsfakta.

Riksdagen köper den fossila grisen i säcken

På grund av sänkningen av reduktionsplikten den 1 januari 2024 kan användningen av fossila drivmedel öka så mycket att extra råolja till ett värde av åtta miljarder kronor behövs. Var hamnar de svenska oljemiljarderna? USA? Saudiarabien? Ryssland? Ingen vet. En stor del av våra fossila drivmedel har okänt ursprung. Läs mer.

Vi kan inte förbjuda rysk diesel förrän vi kan spåra fossil energi

Sedan den 5 februari 2023 är det förbjudet att importera ryska raffinerade oljeprodukter till EU sjövägen. Det är ett tillägg till det tidigare förbudet att importera rysk råolja. Trots dessa åtgärder flödar den ryska oljeexporter längs dunkla vägar. Det är dags att skingra skuggorna i handeln med olja. Läs mer.

Debattartikel: Sverige måste arbeta för att ursprungsmärka fossil energi

Nära hälften av den råolja som används för bensin och diesel för svenska konsumenter har okänt ursprung. Nu blir Sverige ordförandeland i EU – ett bra tillfälle att förändra detta, skriver Gröna Mobilister i Ny Teknik den 17 november 2022. Läs mer.

Rapport: Drivmedelsfakta 2023

Varje år sammanställer Gröna Mobilister den tillgängliga informationen om fossila drivmedels ursprung i rapporten Drivmedelsfakta. Den senaste upplagan publicerades i december 2023. Läs mer.

Sammanställning: Varifrån kommer våra fossila drivmedel?

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina sammanställde Gröna Mobilister i mars 2022 den tillgängliga informationen om ursprunget till våra fossila drivmedel, med särskilt fokus på importen från Ryssland. Sammanställningen uppdaterades successivt med ny information under våren 2022. Läs mer.

Debattartikel: Dags att söka oljans källa

”Oljeindustrin är stark och försvarar sin marknad. Biobränsleindustrin är svagare och försöker slå in en kil i denna marknad. Det ligger i biobränsleindustrins intresse att spåra sina produkter för att kunna visa att de tillverkats på ett hållbart sätt. Fossila drivmedel kan aldrig bli hållbara och det ligger i oljeindustrins intresse att dölja detta genom att sopa igen spåren.” Det skriver Gröna Mobilister i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 12 november 2018. Läs mer.

Blogg: Var skulle du helst vilja jobba: på ett sockerrörsfält i Brasilien eller på ett oljefält i Sibirien?

Förmodligen inte på någotdera stället, om du haft andra alternativ. Den sociala hållbarheten hos våra drivmedel kan bli bättre. Hittills har dock diskussionen om arbetarnas och lokalbefolkningens livsvillkor nästan enbart fokuserat på biodrivmedel. I en bloggpost år 2014 vidgar Per Östborn perspektivet efter att ha läst studie från f3 och KTH. Bilden visar sociala risker i produktionskedjan för olika drivmedel. Läs mer.

Spårbarhet och ursprungsmärkning av fossil energi