Spårbarhet och ursprungsmärkning av fossil energi

EU-kommiss­ionen föreslog år 2011 att alla fossila råvaror till bensin och diesel skulle spåras, men förslaget kvävdes i sin linda. Viljan att undvika rysk olja och gas efter Rysslands invasion av Ukraina har förnyat intresset att göra fossil energi spårbar och införa ursprungsmärkning. Våra politiker måste ta tag i denna fråga på nytt – och denna gång måste de leda oss ända fram till oljans källa.

Debattartikel: Sverige måste arbeta för att ursprungsmärka fossil energi

Nära hälften av den råolja som används för bensin och diesel för svenska konsumenter har okänt ursprung. Nu blir Sverige ordförandeland i EU – ett bra tillfälle att förändra detta, skriver Gröna Mobilister i Ny Teknik den 17 november 2022. Läs mer.

Rapport: Drivmedelsfakta 2022

Varje år sammanställer Gröna Mobilister den tillgängliga informationen om fossila drivmedels ursprung i rapporten Drivmedelsfakta. Den senaste upplagan publicerades i november 2022. Läs mer.

Sammanställning: Varifrån kommer våra fossila drivmedel?

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina sammanställde Gröna Mobilister i mars 2022 den tillgängliga informationen om ursprunget till våra fossila drivmedel, med särskilt fokus på importen från Ryssland. Sammanställningen uppdaterades successivt med ny information under våren 2022. Läs mer.

Debattartikel: Dags att söka oljans källa

”Oljeindustrin är stark och försvarar sin marknad. Biobränsleindustrin är svagare och försöker slå in en kil i denna marknad. Det ligger i biobränsleindustrins intresse att spåra sina produkter för att kunna visa att de tillverkats på ett hållbart sätt. Fossila drivmedel kan aldrig bli hållbara och det ligger i oljeindustrins intresse att dölja detta genom att sopa igen spåren.” Det skriver Gröna Mobilister i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 12 november 2018. Läs mer.

Blogg: Var skulle du helst vilja jobba: på ett sockerrörsfält i Brasilien eller på ett oljefält i Sibirien?

Förmodligen inte på någotdera stället, om du haft andra alternativ. Den sociala hållbarheten hos våra drivmedel kan bli bättre. Hittills har dock diskussionen om arbetarnas och lokalbefolkningens livsvillkor nästan enbart fokuserat på biodrivmedel. I en bloggpost år 2014 vidgar Per Östborn perspektivet efter att ha läst studie från f3 och KTH. Bilden visar sociala risker i produktionskedjan för olika drivmedel. Läs mer.

Spårbarhet och ursprungsmärkning av fossil energi