Biobränsleproduktion vid Mount Kenya (dec)

Gröna Bilister granskar biobränsleproduktion vid Mount Kenya

Vid Mount Kenyas fot samlar småbönder in frön från träden croton och castor, både från skogen och från de egna markerna.

Fröna köps av HelfSelfHelp Center, som pressar dem till olja och gör biodiesel som används av lokala bussar och lastbilar. Med stöd av svenska Renetech granskar man nu hur produktionen kan mångdubblas, och därmed inkomsterna för bönderna. Längre fram kan biodieseln gå på export, eftersom den med god marginal uppfyller EU:s hållbarhetskrav. Samtidigt bidrar biodieseln till att skogen skyddas, eftersom träden och dess frön nu får ett större värde än om man hugger ner det.

– Detta är ett lysande exempel på hur biodrivmedel inte konkurrerar med mat, utan ger mer mat på bordet för Afrikas fattiga, säger Mattias Goldmann.

Besöket är en del i Gröna Bilisters Sida-stöttade projekt att granska hur hållbarhetskriterier bör vara utformade för att gynna världens fattiga.