Goldmann i Durban: elbil = kolbil i Sydafrika (dec)

Goldmann i Durban: Elbil=kolbil i Sydafrika

Nissan-Renault utnyttjar klimatförhandlingarna i Durban för att lansera elbilarna Leaf och Fluence, och lokala Optimal Joule relanserar sina elbilsförhoppningar. Men Sydafrika är inte rätt ställe för elbilar, tycker Gröna Bilisters Mattias Goldmann.

– 97% av Sydafrikas el kommer från kol, och konsumenten kan inte välja grön el. Visserligen har den inget avgasrör, men i Sydafrika är elbilen en smutsig sak.

Sydafrikas officiella utsläppsvärden för kolbaserad el är 98 g CO2/km. Nissan Leafs förbrukning på ca 15 kWh/100 km ger därmed koldioxidutsläpp på nästan 150 gram per kilometer. Det är långt över den svenska miljöbilsgränsen och pekar på vikten av att kolla på elmix innan man väljer elbil.

Mattias har i veckan också träffar sydafrikanska biobränsleproducenter, och ser utmärkta möjligheter för Sydafrika att försörja stora delar av transportsektorn med inhemska, förnybara drivmedel.

– Sockerindustrin i Sydafrika är stor och är redo att producera både etanol och el, både för låginblandning i bensinen och för att minska kolandelen i elnätet.

Branschen anger klimatnyttan av att ersätta bensin med sydafrikansk sockerrörsetanol till cirka 80%. I Johannesburg körs redan en bussflotta från Scania på etanol.