Opel: Ampera början på e-mobilitet (juni)

Opel: Ampera början på e-mobilitet

Uwe Winter har haft huvudansvaret för utvecklingen av Opel Ampera och har tröttnat på diskussionen om det är en elbil eller en laddhybrid. ”Det är mittemellan”, säger han men slår också fast att vanliga laddhybrider kan vara en besvikelse. ”En vän till mig köpte en laddhybrid och blev väldigt frustrerad när hon upptäckte att hon vanligen körde på bensin.”

Som Gröna Bilisters test visar, finns den risken också med Ampera, och Winter berättar att han spenderar mycket tid på att lära bilhandlare att ställa rätt frågor till kunden innan de rekommenderar en Ampera. ”Vi ska sälja 10 000 Ampera av 1,2 miljoner bilar, så de flesta bilhandlare fokuserar inte så mycket på just den modellen. De behöver rekommendera Ampera till de som kan köra 70 eller till och med 100 procent på el, och de är många – men de som inte kan det ska välja en annan bil. För tjänste- och förmånsbilar är situationen en annan, här väljer många bilen för imagen och då är det möjligt att den går mest på bensin.”

I USA är produktionen av Amperas systerbil Chevrolet Volt stoppad i 15 veckor eftersom lagren är fulla med osålda bilar. Men Winter ser det inte som ett misslyckande. ”De man inte förstår är att vi har flexibla fabriker, där vi tillverkar många Volt och sen pausar. Det viktigaste för oss är att vi nu serietillverkar Ampera på ett vanligt löpande band bland andra bilar.”

Liksom när Prius lanserades, spekuleras det nu i om Ampera verkligen kan vara lönsam, med enorma utvecklingskostnader och låga försäljningsvolymer, och om modellen därmed riskerar läggas ner när nu Opel går knackigt. ”Det är fel tänkt. Varje modell vi tillverkar måste vara i de volymer vi förutser.”

Investeringen blir mer lönsam om utvecklingskostnaderna kan delas mellan flera modeller, men den T-formade batterimodulen passar inte i mindre bilar, och styrsystemet är fortsatt lika dyrt även för mindre bilar med färre batterier. Mellan raderna säger Winter att mindre bilar i praktiken inte kan använda Amperas teknik. Däremot kan T-formen också användas för kommande bränslecellsbilar.

För att minska skepsisen mot elbilar har andra tillverkare valt att leasa ut batterierna, men det avfärdar Winter. ”Det är utvecklat för att förvirra kunden, som inte ser den fulla kostnaden. Det kan bara fungera om bilen inte ska säljas om ett par år, utan leasas för evigt.” Och leasing är svårt för elbilarna, menar Winter, eftersom det ännu är svårt att bedöma andrahandsvärdet.

Winter avfärdar också satsningar på snabbladdning för elbilar, som han ser som helt olönsam; det är dyrt för tillverkaren och kunden har i praktiken ganska lite nytta av att kunna ladda snabbt – särskilt i en bil som Ampera, där det alltid går att använda bensinmotorn om strömmen är slut. Nästa år får Ampera ändå utökade laddmöjligheter, genom att de blir Mode 3-kompatibel.

Ampera använder en enkel 1,4 liters fyrcylindrig bensinmotor för att driva generatorn när batterierna har mindre än 25% laddning kvar. Motorvalet har kritiserats av många; för stor, för tung, för bränsleslukande, varför inte diesel, varför inte möjlig att köra på etanol? Winter avfärdar allt detta. ”Volymen är för liten för att utveckla en ny motor. Vi funderade på en en litersmotor med turbo, men de skulle vara mindre effektivt eftersom denna motor ska gå på ett fast varvtal. En svagare motor hade gett mycket sämre prestanda när man övergår från el till bensin, och det vill vi inte. Eftersom motorn ska användas ganska sällan och korta stunder, är det inte vettigt med en diesel, som har höga utsläpp när den är kall. Dessutom behöver partikelfiltret bytas ofta om motorn används korta stunder, vilket ger orimligt höga kostnader. För en normal laddhybrid, där motorn driver hjulen, är läget ett helt annat.”

Tyskland har nyligen slagit fast målet en miljon elbilar till år 2020, vilket Winter tror beror mycket på att Ampera finns på marknaden. ”Innan en kom diskuterades e-mobilitet nästan inte alls. Dt behövs en bil som visar att det går.”

Ampera har precis blivit Årets Bil och har ännu inte lanserats på alla marknader, så Winter tycker det är för tidigt att diskutera vad som kommer efter den. Men troligen ska nuvarande modell tillverkas fram till år 2020, och kan kompletteras med en mindre elbil. Det kan vara i stil med den tvåsitsiga minibilen RakE. ”Jag tycker den är för dyr och för ensidigt inriktad på stadstrafik., men jag var skeptisk till Ampera och nu är den här”.

Mattias Goldmann