Förarlös elbuss (feb)

Schweiz: Världens första förarlösa elbuss

Det
är isande kallt när vi besöker Lausannes tekniska högskola. Studenterna åker
skridskor och dricker glögg. Själva åker vi öppen elbil – utan förare.

Franska Induct har utvecklat världens första eldrivna, förarlösa pendelbuss, Navia. Den används nu på universitetets campus, där den kör mellan olika fakulteter. Studenter och andra behöver bara kliva ombord på bussen och trycka på destinationen, så kör bilen dit av sig själv.

Förarlösa fordon är inte längre något nytt, men medan alla andra fordon bara kör fasta sträckor, kan Navia själv hitta vägen mellan två punkter. Den navigerar med hjälp av radar, kameror och gyroskop, och behöver alltså ingen dyr och känslig GPS. Systemet känner av fotgängare och andra hinder. På områden som ännu inte är inritade i systemet kan man också styra Navia manuellt, med en Xbox-kontroll.

Åtta passagerare har gott om ståplats, men färden är lite ryckig så det hade varit bra att ha något att hålla sig i. Maxfarten är 25 km/h och vändradien bara tre meter genom att båda hjulparen svängs. En elmotor driver framhjulen, en annan de bakre – vad som nu är fram och bak, bilen är nästan identisk från båda ändar.

– Den passar för den allra sista delsträckan, från spårvagnen eller tåget till sjukhusets entré, på flygplatser, universitetsområden,nöjesparker eller gågator där andra fordon inte får vara, berättar Raphael Gindrat som själv programmerat fordonet.

– Vi är i ständig kontakt med fabriken för att utveckla hur bilen undviker hinder, och så har vi programmerat in alla stopp på universitetsområdet. Det tog bara ett par timmar och är ganska enkelt.

Nästa steg i utvecklingen är att ersätta litiumbatterierna med induktiv laddning. ”Nu kan den köra tio timmar och måste sen laddas fem timmar, vilket inte är idealiskt på universitetet där ju folk kommer och går hela dagarna, och inte alls skulle fungera på en flygplats. Med laddning i körbanan ger femton sekunders laddning två kilometers körsträcka. Då kan den vara igång hela tiden, säger Raphael.

En annan viktig forskningsgren är själva lagstiftningen –lagen är inte förberedd för fordon som kör själv i gatumiljö och därför får Navia i nuläget bara användas på enskild mark. Inom ramen för det projekt som Lausannes tekniska högskola medverkar i, arbetar studenter runt om i Europa med att ta fram förslag på lagändringar så att Navia-liknande fordon kan bli vanligare i stadsbilden. I nuläget finns bara detta enda fordon i Europa.

Två miljoner kronor är mycket för ett fordon man måste programmera själv, som fungerar ungefär lika bra som att promenera och som inte skyddar mot vädrets makter. Men som framtidsvision och forskningsprojekt är det mycket spännande!

Mattias Goldmann

Gröna Bilister medverkar i projektet Nordic Electric Avenue, som syftar till att underlätta elektrifiering av publikatransporter.