Nissan: elbilar, självkörande fordon och en dotter som skäms (sep)

Nissan: Elbilar, självkörande fordon och en dotter som skäms

Nissans brittiske vice-VD Andy Palmer är frispråkig, elbilsentusiast men skeptisk till miljöorganisationer. Här talar han med Gröna Bilisters Mattias Goldmann om elbilar, självkörande bilar och hur dottern ska sluta skämmas över honom.

Nissans Andy Palmer har haft sin sittning med miljöfolket. Nu är det ”petrol heads” och ”number crunchers” han sitter med,och det börjar med hans syn på samarbetet med Renault och hans bedömning av bilmarknadens utveckling.

– Det är en jämnbördig relation, och som i alla relationer är dt ett givande och tagande. Vi hjälper Renault in i Kina, Renault har försett oss med dieselmotorer. Nissan bygger ungefär 3,5 miljoner bilar i år och ökar från 6.5% till 8% marknadsandel. Jag tror att Europamarknaden slog i botten i fjol och växer knappt 1.5 % i år. Kina-marknaden fortsätter att växa, BNP växer 7-8% per år vilket är långsammare än förr men fortsatt väldigt starkt. Vi försöker öka attraktionskraften för Nissan, så att varje fabrik ska gå för full kapacitet och vi ska ha väntelista, det har vi lyckats med överallt utom i Japan, och vi fortsätter att introducera en eller två fabriker per år.

Elbilar– för ungdomarnas skull

Rätt snart kommer samtalet in på elbilar och Palmer ger en helt ny bild av varför Nissan bygger dem; ”Ungdomar skaffar inte körkort längre eller i vart fall mycket senare än förr, de är uppväxta med att demonisera bilen. Vi motarbetar det med hjälp av elbilen, som inte ger dåligt samvete och som ger en häftig effektkänsla. Min äldsta dotter kom hem från skolan en dag och frågade ”pappa, varför dödar du planeten?”. Bilen har varit omslagspojken för miljöförstöring, men nu är vi del av lösningen – vi har renat vår produkt, nu måste regeringar och elbolag göra sitt. De som haft astma som barn kan nu se bilen som sin räddning.”

Nissan har Leaf-fabriker i Japan, USA,Storbritannien och planerar att öppna en i Kina – är det rimligt för en bil som trots allt säljer så pass lite?

”För ett halvår sen var frågan om jag var missnöjd med försäljningen av Leaf i Nordamerika, nu växer försäljningen snabbast i USA och har varje månad det senaste halvåret slagit nya rekord. Det går fortfarande trögt i Europa, med undantag för Storbritannien och Norge, där den ibland är topp-tre, men det kommer att vända. BMW sade i november 2010 att elbilar var galenskap, nu säger de att elbilen är framtiden. Det legitimerar vad vi sagt i flera år, det betyder att laddstationer sätts upp och leder troligen till någon form av ekonomisk stimulans för elbilar till och med på tyska marknaden. Det gör att elbilsmarknaden ökar, och är förstås bra för oss.”

”2020-2025 bör elbilar stå för 10 % av nybilsförsäljningen. Elon Musk och Tesla har hjälpt oss att göra elbilar coola– jag var i Kalifornien häromveckan och det känns som att var fjärde bil där ären Tesla. Lägg till BMW och andra… Vi är marknadsledande, nu handlar det om att behålla ledningen, och med fyra års erfarenhet och 75 000 tillverkade elbilar ligger vi bra till.”

Palmer berättar att det framgent blir en tydligare uppdelning mellan Nissan och Renault på elbilssidan, där fransoserna utvecklar den mindre elmotorn, på under 70 kW, Nissan den större på 80-120 kW.En kommande liten elbil från Nissan kommer att använda Renaults teknik.

Nissan eNV-200

Självkörande bilar – om lobbyingen går hem

Nissan lovar att sälja självkörande bilar på vissa marknader år 2020 och ser det som en viktig del i att framtidssäkra bilen.

”Jag tror på självkörande, uppkopplade och utsläppsfria bilar för att få unga människor att välja bilen. Med självkörande bilar, där man kan kolla Facebook medan man kör, finns det ingen anledning för 15-åringar att inte ta bilen till skolan – eller att inte låta 85-åriga mormor ta bilen. Jag tror inte att jag själv kommer att köra så, eftersom jag gillar att köra bil, men en gång vart femte år kommer bilen att rädda mig från en olycka. Bilen ser en unge med en boll och räknar direkt ut hur den ska agera om bollen far uti gatan och ungen följer efter, så att den väljer den utväg som är minst smärtsam. Självkörande bilar är en viktig del av vår vision om noll döda i trafiken.”

Enligt Palmer är den största osäkerhetsfaktorn inte den självkörande bilen utan lagstiftningen som inte är redo. ”Nu är det dags att börja skiftet från teknisk utveckling till politisk lobbying”.

Mattias Goldmann