Paris Motor Show 2014 – Lägesrapport 3 (okt)

Inside från världens största elbilstillverkare

Vilken stimulans är effektivast? Vilka marknader växer snabbast? Är batterileasing en bra idé? När kommer nästa Leaf? Om detta och mycket annat samtalade Mattias Goldmann med Nissan Europes tre högsta elbilsansvariga.

Julien Foucher, Gareth Dean och Jean-Pierre Dernaz är de tre högsta ansvariga för Nissans elbilssatsning i Europa, marknadschef, kommunikationschef respektive produktansvarig. Vi har träffats flera gånger förut, eftersom de är bland de absolut viktigaste för omställningen till en fossilbränsleoberoende fordonsflotta – och dessutom är snälla nog att återgälda komplimangen. Därför blev samtalet dynamiskt, alla talar i munnen på varann och i efterhand är det inte helt lätt att utröna vem som sade vad – men det viktiga är vad som sades!
Marknadsindelning
Nissan Leaf passerar under oktober 30 000 sålda i Europa, med 50% ökad försäljning under september 2014 jämfört med samma månad i fjol och försäljningsrekord på en rad marknader. Nissan-trion delar upp världen i tre kategorier:
  1. Norge. ”Helt enastående, med momsbefrielsen, ingen registreringsskatt och en lång rad icke-finansiella stimulanser som att man får köra i bussfilen, slipper betala avgift på vägfärjorna… Detta har betytt att elbilskunden i Norge inte längre skiljer sig från andra bilköpare, man väljer den bil man vill ha och den kan ofta vara eldriven.”
  2. Snabba omställningsmarknader. Frankrike, Storbritannien och ett antal andra länder har nu tillräcklig stimulans för att elbilens inköpspris blir det samma som dieselbilens om man leasar batterierna.
  3. De långsamma, där elbilen fortfarande är för dyr och det saknas satsningar på laddning. Södra och östra Europa, men också t.ex. Tyskland.
Inget land tycks vara på väg upp till Norges kategori, men Tyskland rör sig nog snart mot grupp två.
Stimulans?
Nissan har ett team som hjälper regeringar att utforma stimulansen så att den blir så effektiv som möjligt. ”En rak bonus vid köpetillfället på ungefär 6-7000 euro är nödvändigt men inte tillräckligt – och den ska utformas enkelt. Man ska undvika frestelsen att göra smarta lösningar, som i Holland där premien förutsatt att man skrotar en befintlig bil som är minst tio år gammal. Det är inte många som går direkt från en sådan bil till en elbil, så omställningen blir otroligt långsam. Därtill behövs en satsning på laddplatser. Att få köra i bussfilen i Norge eller bilpoolsfilen i Kalifornien har betytt mycket där, eftersom man vet att man tjänar en halvtimma på att välja elbil, men i Frankrike skulle samma incitament nästan helt sakna betydelse. Slutligen är det viktigt att stimulansen är långsiktig, här är Norge det bästa föredömet.”
Laddinfrastruktur
Nissan har satt upp över 1 000 snabbladdare i Europa och meddelade i våras att man nu drar ner på takten och mer överlämnar åt andra aktörer att bygga ut laddningen. Så var det ett misstag att involvera sig så djupt? Inte alls, säger Jean-Pierre. ”Det var helt nödvändigt för att få igång marknaden, men nu kan vi fokusera mer. Innan årsskiftet når vi 1 500 snabbladdare, och de nya finns i strategiska korridorer, som nord-syd i Storbritannien och Frankrike. Vi har delfinansiering från EU, och kommer mer att jobba så framöver – vi ska fortsatt ha en roll, men successivt mindre. Hur den ska se ut har vi ännu inte beslutat.”
Tesla har fått mycket uppmärksamhet för att snabbladdning på Superchargers ingår i priset på deras bilar. Nissan menar att man har ett liknande upplägg –  alla laddare man satt upp hos sina bilhandlare är gratis, och kommer att fortsätta vara det.
Köpa? Leasa? Hyra?
Nissan Leaf går att köpa eller leasa, eller så kan man köpa bilen men leasa batterierna. I norra Europa köper nästan alla hela bilen, medan över 70% i Italien och Frankrike leasar batterierna separat. Nissan vill inte kännas vid att man närmast tvingats till att leasa batterierna, utan ser det som ett bra sätt att hålla nere inköpspriset, men menar att den batterigaranti man nu infört minskar oron för batterierna så mycket att ingen bör leasa dem separat av det skälet.
Nästa Leaf
När nästa Leaf ska presenteras är inte klart, men trion är tydlig med att den får kraftigare batterier med längre räckvidd, till lägre pris. ”Se på Qashqai; vi skapade ett marknadssegment och har förbättrat det kraftigt med generation två. Det är klart vi gör samma sak med Leaf.”
Volkswagen, Ford och Mercedes gör alla elversioner av vanliga modeller; Golf och Up, Focus och B-klass, medan Nissan valt att göra en separat elbil, med högre kostnader och lägre flexibilitet för tillverkaren. Nya Nissan Pulsar, i samma storleksklass som Leaf, kommer därmed inte som elversion. ”På skåpbilssidan är ju e-NV200 just en elversion av en befintlig bil, och på sikt är det möjligt att vi också har elversioner av våra vanliga modeller. Men att göra det nu med Leaf vore att släppa de försprång vi skapat.”
Nissan bygger Leaf i fyra fabriker; Storbritannien, USA, Japan och Kina (Nissan tycker inte att Kina räknas eftersom det är en ”Leaf-liknande elbil”). När det beslutades, angavs att man skulle anpassa elbilen efter den regionala marknaden, men skillnaden mellan Leaf för olika marknader är minimal. Så var det feltänkt? ”Inte alls, vi får fram bilarna mycket snabbare till kund”. Men hur det blir med nästa generation är inte bestämt.
e-NV: Skåp mest, taxi på g
e-NV200 tillverkas i vart fall bara i en fabrik för hela världen, i Barcelona. Nissan har gjort en stor sak av att elbilen ska användas i taxi här, men ännu har inget skett. ”Vi kommer med ett offentliggörande under november, och har redan börjat bygga taxibilarna”. En sjusitsig e-NV planeras just för taximarknaden, och konceptet med en lyxversion med rejäla fåtöljer blir troligen verklighet, för hotell och liknande.  Annars är försäljningsmixen för e-NV ungefär 20% personbil och 80% skåpbil. Hittills har inte ens 500 e-NV sålts, vilket Nissan inte vill se som ett misslyckande, eftersom den knappt har lanserats än. En potentiell kund är PostNord, som just nu upphandlar 50 elfordon för Danmark och fem för Sverige, med många fler längre fram. 
Text: Mattias Goldmann
Bild: Martin Prieto Beaulieu