EU ger klartecken till ursprungsdeklaration av drivmedel vid pump

Regeringen har lagt fram en proposition om att drivmedelsbolagen måste informera oss konsumenter om drivmedlens klimatpåverkan och andra miljöegenskaper. Sverige kommer att bli först i världen med sådant regelverk. Men regeringen har tvekat inför kravet att drivmedlens ursprungsländer ska redovisas, med motiveringen att EU kanske
inte tillåter det. Den 20 april 2018 gav EU-kommissionen ett formellt klartecken. 

Bildkälla: Wikimedia Commons

Tillsammans med 2030-sekretariatet bestämde sig Gröna Bilister för att vi skulle vända oss direkt till EU-kommissionen och fråga om EU-rätten medger att Sverige inför krav på ursprungsdeklaration av drivmedel. Det avgörande beskedet från EU-kommissionens generaldirektorat för klimatpolitik är följande:

”As consumer information on the origin of fuels is not regulated at EU level, Member States may adopt national legislation on this matter.”

Klartecknet från EU kan inte bli tydligare. Nu förväntar sig Gröna Bilister att regeringen gör det lika klart för svenska folket att det kommer att bli ursprungsdeklaration vid pump.

Gröna Bilister har drivit kravet på ursprungsdeklaration sedan våren 2013, då vi sjösatte kampanjen Jag Vill Veta. Intresset för sådan information är stort hos allmänheten. De flesta av oss vill främja lokalproducerade drivmedel. Gröna Bilisters opinionsundersökningar visar att sju av tio förmodligen skulle välja bort drivmedel från vissa länder om de fick chansen. De flesta drivmedelsbolag vars främsta intresse ligger i förnybara drivmedel vill också ha en ursprungsdeklaration.

Gröna Bilister vill passa på att ge en eloge till regeringen för att de tagit tag i frågan om miljödeklaration av drivmedel. Nu när propositionen ligger på riksdagens bord verkar de flesta tycka att detta är precis så självklart som det borde vara. Men så har det inte alltid varit.

Nu gäller det bara att regeringen löper hela linan ut.

Hela utlåtandet från EU och dess bakgrund

I Energimyndighetens utredning om miljöinformation om drivmedel föreslogs en skrivning i drivmedelslagen där det görs klart att drivmedlens ”råvaror och ursprung” ska deklareras för konsumenten. I regeringens proposition har detta ersatts med att regering eller myndighet ges rätt att meddela föreskrift om att ”andra förhållanden som har betydelse för att bedöma drivmedlets klimatpåverkan” ska deklareras.

Att ordet ”ursprung” strukits tycks bero på att regeringen tvekat inför en skrivning i Bilaga I till tilläggsdirektivet (EU) 2015/652 till EU:s bränslekvalitetsdirektiv. Där står: ”De uppgifter som samlas in och rapporteras av leverantörerna om bränslenas ursprung ska vara konfidentiella”. Med hänvisning till denna skrivning har de stora drivmedelsbolagens branschorganisation SPBI efterfrågat en analys av hur ett krav på ursprungsdeklaration förhåller sig till EU-rätten.

Tillsammans med 2030-sekretariatet tog Gröna Bilister kontakt med EU-kommissionen för att få svart på vitt i denna fråga. Avdelningen för vägtrafik på EU-kommissionens generaldirektorat för klimatpolitik gav följande formella svar den 20 april 2018 efter samråd med kommissionens jurister.

“Directive 98/70/EC (the FQD) requires fuel suppliers to report on the origin and place of purchase of fuels to the Member States. This information complements reporting on the quantity and the greenhouse gas intensity of fuels. Council Directive (EU) 2015/652 defines the reporting requirements pursuant to the FQD.

Annex I, Part 2, point 2 states that ‘The information collected and reported by suppliers to the Member States concerning the origin of fuels shall be confidential, but this shall not prevent the publication by the Commission of general information or information in summary form which does not contain details relating to individual undertakings;’

Recital 14 of Directive 2015/652 indicates the purpose of the reporting on the origin and place of purchase:

The supplier reporting requirement laid down in Article 7a(1) of Directive 98/70/EC should be supplemented by harmonised reporting requirements, a reporting format and harmonised definitions for Member State reporting to the Commission pertaining to the greenhouse gas performance of fuels consumed in the Union. In particular, these reporting requirements will enable the updating of the fossil fuel comparator described in point 19 of Part C of Annex IV to Directive 98/70/EC and point 19 of Part C of Annex V to Directive 2009/28/EC, and they will facilitate the reporting required pursuant to Articles 8(3) and 9(2) of Directive 98/70/EC as well as the updating of the calculation method to technical and scientific progress, in order to ensure that it meets its intended purpose. These data should include the quantity of fuel or energy placed on the market and fuel or energy type, the place of purchase and the origin of the fuel or energy placed on the market. [emphasis added]

This indicates that it is not the purpose of the reporting to provide detailed consumer information about the origin of fuels. As consumer information on the origin of fuels is not regulated at EU level, Member States may adopt national legislation on this matter. The requirement on the confidentiality of the information reported by suppliers to the Member States concerning the origin of fuels applies for the specific purposes of the Directive, which are different from providing consumer information on the origin of fuels. It has no implications for potential national legislation to provide consumer information on the origin of fuels.”

 

Läs mer

Gröna Bilisters replik på SPBI:s argument mot miljödeklaration av drivmedel vid pump