Kommuntema på Gröna Bilisters konferens Mobilitet & Beteende 2018

På Gröna Bilisters konferens Mobilitet & Beteende den 22 mars 2018 talades det bland annat om fyrstegsprincipen, stadsmiljöavtal, och om kommunal mobilitetsstatistik. Sist men inte minst erbjöds svenska kommuner en rejäl dos inspiration i sitt arbete för hållbar mobilitet av den spanska småstaden Pontevedra och värdkommunen Eskilstuna.

Här samlar vi några presentationer från konferensen som kan vara av intresse för svenska kommuner inom ramen för projektet Gröna kommuner på väg. All information om konferensen finns på denna sida.

Pontevedra: How a city in Spain got rid of its cars

César Mosquera Lorenzo, Vice President of the Deputación de Pontevedra, and Gómez Vinas, Engineer

Ladda ned presentationen här. Läs mer om Pontevedra här, och läs en intervju med César Mosquera här.

Vilka steg tar Eskilstuna mot hållbar mobilitet?

Olov Åslund, Projektledare, och Kristina Birath, Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör

Ladda ned presentationen här.

Stadsmiljöavtal

Håkan Johansson, Trafikverket, Nationell samordnare för klimat- och energifrågor och arkitekt bakom Stadsmiljöavtalen

Ladda ned presentationen här.

Session om fyrstegsprincipen

Fredrik Holm, Författare till en kommande handbok om praktisk användning av fyrstegsprincipen knuten till Gröna Bilister, Karin Bagge, Projektledare på SKL, Petter Skarin, trafikplanerare i Eskilstuna kommun.

Mobilitet & Beteende ur ett regeringsperspektiv

Karolina Skog, miljöminister med ansvar för stadsutveckling

I samma film visas också ett efterföljande

Panelsamtal: Politiker från nationell, regional och lokal nivå diskuterar vad som lyfts från workshops

Karolina Skog, Miljöminister, Håkan Johansson, arkitekt bakom stadsmiljöavtalen på Trafikverket, Anna Wåhlström, folkhälso- och miljölandstingsråd i Landstinget Sörmland, Arne Jonsson, vide ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Eskilstuna kommun

Vad säger den kalla statistiken om mobilitetsarbetet?

Per Östborn, Gröna Bilister, Ansvarig för kommunala 2030-indikatorer

Ladda ned presentationen här.

Projektet Gröna kommuner på väg och konferensen Mobilitet och Beteende 2018 stöds ekonomiskt genom Trafikverkets bidrag till ideella organisationer