Några frågor till Oskar Henrikson

Oskar Henrikson är legitimerad psykolog och grundare av Psykologifabriken. Han är en av talarna på Gröna Bilisters konferens Mobilitet & Beteende 2018 i Eskilstuna den 22 mars.

Du ska tala om hur beteendeförändring och kontroll över våra vanor kan hjälpa oss att rädda planeten. Kan du ge ett smakprov på en strategi för att bryta mönster och ändra resvanor?

Det pratas ofta om att det saknas motivation men tänk om motivation bara beror på två saker: svårighetsgrad och belöning? För att ändra vanor behöver vi sänka svårighetsgraden och öka belöningen. Till exempel genom att provcykla rutten till jobbet en lördag när det finns gott om tid och göra det med en vän så att det blir trevligt. 

Som många av oss upplevt och du beskriver kan en individuell beteendeförändring vara svår, men det blir lättare att göra framsteg med stöd av ett sammanhang och inte minst “ett grupptryck”. På vilka vis tror du samhällsplaneringen kan vara med och skapa ett önskat grupptryck?

Nationalekonomen Elinor Ostrom vann ekonomipriset till Alfred Nobels minne 2009 för att hon hittat åtta principer med vilka det går att designa ett hållbart samarbete som inte förstör gemensamma resurser. Dessa principer, bland annat om att önskat beteende måste följas upp, tror jag har stor potential för samhällsplaneringen. 

Vilka framtida möjligheter ser du i ditt arbete, som kan understödja ansträngningarna för att ändra medborgares resvanor och val av färdsätt?

Jag hoppas att vi med Psykologifabriken kan sprida psykologi som både ger individer kunskap om att förändra egna vanor och makthavare att skapa ett positivt grupptryck

Martin Gelinder

Läs mer om konferensen Mobilitet & Beteende 2018 på dess landningssida.