Nollzonskunderna i Stockholm efterfrågar 2000 eltaxibilar

En taxibil kör cirka 12 000 mil per år och det är ungefär lika mycket som 8-10 privatbilar. Därför är det nödvändigt att taxibranschen ställer om från bilar som går på fossila bränslen till elbilar om vi vill klara klimatmålen. Nollzon är ett initiativ för tyst och ren trafik som vill snabba på omställningen till nollutsläpp.

SEDAN STARTEN AV Nollzon 2015 har antalet elbilar i taxibranschen ökat. I Stockholm har vi gått från ett fåtal eltaxibilar till över hundra elbilar och elpoddar som alla finns i taxinäringens tjänst på bara 3 år. Nollzon har idag 836 anslutna kontor med nästan 60 000 anställda och därutöver hotell- och konferensanläggningar med 10 000 000 hotellgäster per år. Företag som vill bidra till en tyst och ren trafik finns det alltså gott om och den här typen av näringslivsinitiativ verkar ge resultat.

IDAG KÖPER INTE taxibolagen i Stockholm elbilar i ental längre utan i tiotal. Detta beror inte bara på en ökad efterfrågan från taxikunder utan även på att hållbar transportnäring är en marknad som genererar pengar.

I en studie från Sustainable Innovation och KTH har man jämfört den faktiska lönsamheten mellan tre olika typer av taxibilar som finns i Taxi Stockholms regi. Studien visar att den bil som genererade störst lönsamhet var Teslas Model S 85 vilket kan härledas till elbilens låga driftskostnader, hög efterfrågan via Nollzon och förtur i taxikön på Arlanda.

– Taxibilar körs mycket och man kan därmed slå ut inköpspriset på många mil. Men att intäkterna för batteribilarna var så stora förvånade oss eftersom laddningen utgör en osäkerhetsfaktor. Hög efterfrågan från Nollzon och Arlanda verkar dock kompensera för tiden som spenderas vid laddstationen. En av förarna vi intervjuade sa att 80% av hans körningar kommer från Nollzon, säger Jens Hagman, projektledare på Sustainable Innovation.

ETT PROBLEM SOM kvarstår är att Teslas elbilar är dyra. Tesla som idag är den bil som har tillräcklig räckvidd för taxi. Men tekniken går framåt och många biltillverkare lanserar nu billigare varianter med längre räckvidd.

– Ungefär var tredje år byter taxibranschen ut sin bilflotta. I och med att vi idag ser fler och fler aktörer som producerar elbilar som på många sätt är likvärdiga Teslas bilar, men till ett billigare pris, ser vi också möjligheten att snabbt ställa om. Från en taxiflotta som till största del går på fossila bränslen till en som går på el. Genom Nollzon har vi ju visat att efterfrågan finns. Bara i Stockholm efterfrågar Nollzons kunder 2000 elbilstaxi. Vi ser också en taxibransch som är väldigt angelägna om att ställa om och med ny teknik blir det ju möjligt. I Stockholm investerar taxibranschen 700 miljoner kr varje år i nya taxibilar. Om de pengarna skulle gå till elbilar så skulle omställningen gå snabbt, säger Roland Elander, projektledare för Nollzon.

VIKTIGAST JUST NU är att Nollzon sprids till fler orter. Nollzon finns primärt idag i Stockholm men för att förändra taxibranschen nationellt måste initiativet spridas till fler städer.

– Genom Nollzon ser vi stor efterfrågan på utsläppsfria taxiresor i hela landet men tyvärr finns det väldigt få leverantörer utanför Stockholmsområdet. Nollzon går ut på att skapa efterfrågan på utsläppsfria taxiresor för att snabba på taxibranschens omställning till eldrift. Det vi behöver är helt enkelt fler taxibolag från hela landet som köper in elbilar. Vi vill se fler taxibolag som ansluter sig till Nollzon för att kunna etablera Nollzon på fler orter, säger Gordon Strömfelt som är ansvarig för Nollzons expansion i Sverige.

Lukas Lundberg  / Kommunikationsansvarig Nollzon

Nollzon är en ideell förening grundad av Vattenfall, IBM, ABB, Gröna Bilister och Sustainable Innovation. Sustainable Innovation är projektledare och kansli för initiativet.