Att välja rätt tjänstebil

Utvecklingen på tjänstebilsmarknaden går snabbt. När Tjänstebilsutmaningen lanserades för två år sedan var det främst företag och kommuner med uttalat höga ambitioner och stark miljöprofil som antog den. Genom att anta utmaningen visar man att man enbart kommer köpa in eller leasa elbilar, laddhybrider eller biogasbilar som tjänstebilar och förmånsbilar från och med år 2020. Utmanarna visade ledarskap och gick före.

Bild: Istockphoto

Sedan dess har priset på bilarna sjunkit och sedan förra året utdelas bonus vid köp av just dessa bilar genom bonus malus-systemet och i princip alla stora biltillverkare har presenterat eller utlovat nya modeller av framför allt elbilar. Samtidigt har klimatfrågan och hur vi ska kunna minska våra utsläpp av växthusgaser under senaste året blivit centralt både för politiker och allmänhet, vilket manifesteras i skolstrejker och gatudemonstrationer över hela världen. Med det stiger förväntningarna på att såväl kommuner och myndigheter som företag tar ansvar för att snabbt minska utsläppen.

Kraven i Tjänstebilsutmaningen har därför gått från att vara ett sätt att sticka ut hakan till att nu närmast betraktas som en hygienfaktor. Det är dags att fråga sig vad det skickar för signaler till kunder och kommuninvånare om personalen kör runt i fossildrivna bilar.

Men att gå över till bonusbilar, alltså el- (batteri eller vätgas), laddhybrid-  eller biogasbilar, är inte bara ett sätt att förbättra sin image, det är också ett mycket konkret sätt att bidra till omställningen. Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp och personbilarna står för cirka 60 procent av dessa. Målet som riksdagen beslutat om är att minska utsläppen från transporterna med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. Eftersom större delen av de bilar som säljs idag fortfarande kommer att rulla på vägarna om 11 år blir målet svårt att nå om det inte snabbt sker en mycket kraftig förändring av köpmönstret när det gäller nya bilar.

Cirka 50 procent av nybilsförsäljningen går till företag som tjänstebilar eller förmånsbilar. Kan vi få fart på förändringen här får vi också snart ut bonusbilar på andrahandsmarknaden, och kan på det sättet ställa om hela fordonsflottan.

Om prislappen fortfarande är avskräckande för en privatperson kan ett företag enklare tillgodose totalkostnaden för bilen över tid. Med strikta ekonomiska kalkyler blir då såväl elbilen, laddhybriden som biogasbilen billigare för både föraren och företaget.

Tjänstebilsutmaningen har antagits av stora företag med hundratals fordon, som ABB, Vattenfall, ATEA, IKEA Sverige och E.ON och stora kommuner som Malmö, Uppsala och Gävle, samt mindre kommuner som Bengtsfors, Ale och Kävlinge och småföretag som Office Recycling Sverige AB, Engineering Force Sweden AB och Ica Supermarket Färgelanda med få eller enstaka fordon. Tillsammans har dessa drygt 100 organisationer från vitt skilda branscher och sektorer som listas på kommande sidor över 13 000 fordon. De utmanar resten av marknaden att följa deras exempel.

Har man högre ambitioner finns det företag som har gått ännu längre och startat tjänstebilspooler eller  som erbjuder förmåner för såväl cyklar och elcyklar som kollektivtrafik för att också minska själva bilresandet. Tjänstebilsutmaningen är ett av stegen i en organisations arbete med resor och transporter.

Alla har en viktig del i denna omställning. Från beslutsfattare och chefer, till fordonsansvariga och i slutändan tjänstebilsförarna. Ställ krav på arbetsgivaren om att erbjuda möjligheten att färdas i tjänsten och från och till jobbet med så liten klimatbelastning som möjligt. 2019 är det ett sätt att visa att ett företag eller kommun är modernt, tänker långsiktigt och tar ansvar. För att bli attraktiv som arbetsgivare och inför  kunder är det nu mer en självklarhet än en utmaning att välja rätt tjänstebilar.

Martin Prieto Beaulieu

Verksamhetsansvarig Gröna Bilister

Checkllista

1.

Se över er policy för tjänstebilar och förmånsbilar så att den enbart tillåter nya miljöbilar.

2. 

Anmäl er på Fossilfritt Sveriges hemsida, fossilfritt-sverige.se.

3. 

Sprid nyheten och få fler att gå med.