Boksläpp för Vänd pyramiden!

Den 29 augusti 2019 lanserades Fredrik Holms nya bok ”Vänd pyramiden! Planera för en hållbar mobilitet” på IVL i Stockholm. Ett femtiotal gäster åt snittar, smuttade på alkoholfritt bubbel och samtalade i kamratlig anda om hur vi ska lyckas vända trafikpyramiden.

Ett viktigt budskap som Fredrik Holm förde fram är att fyrstegsprincipen måste tillämpas mer och bättre för att vi ska lyckas vända trafikpyramiden – så att fotgängaren sätts främst, därefter kollektivtrafiken, cykeln och bilen.

Läs mer om boken här. Du kan läsa och ladda ned den gratis här.

Många samtal under kvällen kretsade kring frågan om det främst är regeringens eller Trafikverkets ansvar att fyrstegsprincipen på allvar ska komma till praktisk användning.

Bild: Sven Hunhammar, måldirektör på Trafikverket

Jens Holm (V), ordförande i trafikutskottet, talar och Fredrik Holm lyssnar.

Susanne Niklasson, kollektivtrafikförvaltningen Region Dalarna

Lars Strömgren, ordförande i Cykel-främjandet (t.v.) och Lorentz Tovatt (Mp), klimatpolitisk talesperson (t.h.)

Anders Roth (t.h.), mobilitetsexpert på IVL, var kvällens moderator.

Karin Thomasson (Mp), regionråd i Jämtland och Härjedalen

Gustav Hemming (C), regionråd i Stockholm

Per Kågeson läser Fredrik Holms bok. Per är professor emeritus i miljösystemanalys vid KTH och en av Gröna Bilisters grundare.

Anders Gullberg hade många tankar och idéer. Herrar Fredrik Holm, Jens Holm och Sven Hunhammar lyssnar. Anders är sociolog och teknikhistoriker och arbetar för hållbar mobilitet vid KTH.