Charlotta Faith-Ell talar om jämställdhet i transportsektorn på Mobilitet & Beteende 2019

Den 6 mars anordnar Gröna Bilister sin årliga konferens Mobilitet & Beteende i Karlstad. En av talarna är Charlotta Faith-Ell, ordförande i Nätverket Jämställdhet i transportsektorn och forskningsansvarig på WSP. Här kan du läsa mer om henne och hennes föredrag på sessionen om jämställdhet.

Flera av de 17 globala hållbarhetsmål som går under namnet ”Agenda 2030” som introducerades av FN i september 2015, går att applicera på transportsystemet och bör således verksamhetsanpassas till transportplaneringen.

Transportsystemet är en av de sektorer som bidrar mest till klimatpåverkan och berör i hög grad de internationella miljömålen, men transportsystemet bidrar också till maktfördelningen i samhällen och möjliggör människors mobilitet vilket kan vara avgörande för tillgången till arbete och välfärd. På så vis handlar transportplanering även om ekonomisk och social rättvisa.

I en ny bok som kommer under 2019 presenterar forskarna Charlotta Faith-Ell och Lena Levin en systematisk metod för verksamhetsanpassning av Agenda 2030-målen i transportplaneringen. Författarnas bedömning är att denna metod går att tillämpa på ett flertal av de globala hållbarhetsmålen.

Denna presentation syftar till att med utgångspunkt i det femte hållbarhetsmålet som handlar om jämställdhet och det tionde målet som handlar om att minska ojämställdhet, visa exempel på hur de globala hållbarhetsmålen kan tillämpas i transportplaneringen på regional och lokal nivå.

Om Charlotta

Charlotta Faith-Ell är ordförande i Nätverket Jämställdhet i transportsektorn och Forskningsansvarig på WSP. Hon forskar och skriver om jämställdhetsintegrering i transportplaneringen och har tillsammans med Lena Levin på VTI tagit fram en modell för hur man kan operationalisera de jämställdhetspolitiska målen i transportplaneringen. Hon har bland annat skrivit böckerna Kön i trafiken och Transportplanering i förändring – en handbok om jämställdhetskonsekvensbedömning.

Läs mer om konferensen Mobilitet & Beteende 2019 på dess landningssida.