Fyrstegsprincipen – för bra för att användas?

Dagens trafikplanering följer inte regelverket. Onödigt slöseri med skattemedel och onödig miljöförstöring, menar Gröna Bilister.

Vinjettfoto: Istock

Fyrstegsprincipen, en metod för att undersöka om det finns andra, billigare och mindre miljöförstörande lösningar än att bygga nya vägar har funnits med som utgångspunkt i all planering sen 1990-talet. Men den tillämpas sällan och det resulterar i att många vägbyggen blir för stora och dyra. Och nya vägar alstrar ny trafik, stick i stäv med klimatmålen.

Organisationen Gröna Bilister har försökt ta reda på varför det blir så, och lägger nu förslag till regeringen om vilka lagändringar som behövs.

–  Ett grundläggande fel är att dagens lagstiftning hindrar Trafikverket från att bidra med statliga pengar när det handlar om små och enkla åtgärder. Däremot går det bra att skjuta till skattemedel om lösningen är stor och handlar om nya vägar. Det är upprörande för såväl miljövänner som skattebetalare, menar Fredrik Holm, senior rådgivare på Gröna Bilister.

– Andra fel handlar om att man vet för lite om hur de enkla åtgärderna kan utformas och vilken verkan de har. Vad blir konsekvensen för morgonrusningen om gymnasieskolorna skjuter på skolstarten någon timme, för att ta ett exempel? Vi kan förstå att det bidrar till att planerare väljer det säkra före det osäkra, men det leder också till att lösningarna blir både sämre och dyrare. Därför har vi också börjat sammanställa sådan kunskap från hela världen, och därför vet vi att kampanjer där man bjuder inbitna bilister på busskort har en god verkan över lång tid.

Gröna Bilister har ett antal förslag, bland annat att regeringen skriver om reglerna för Trafikverket så att staten kan satsa pengar där det verkligen gör nytta. Man vill också göra klimatmålen bindande för transportplaneringen.

– Tar man sina egna målsättningar på allvar är det en självklar förutsättning, kommenterar Fredrik Holm. Allt annat är både slapphänt och kostnadsdrivande. 

Fredrik Holm

Senior rådgivare, Gröna Bilister

Diskutera fyrstegsprincipen i Almedalen!

Fyrstegsprincipen ska tillämpas i all infrastrukturplanering, men så blir det sällan. Gröna Bilister har undersökt varför och har fyra förslag till åtgärder. Fredrik Holm diskuterar med en namnkunnig panel hur regionerna kan bli bättre på hållbar infrastrukturplanering, med fokus på steg 1- och 2-åtgärder.

Arrangörer: Energikontoren Sverige och Gröna Bilister
i samarbete med Region Kronoberg, Energikontor Sydost, Energikontor Norra Småland, Region Jönköpings Län, Region Värmland, Karlstad kommun, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Gotlands län, Region Gotland.

Lunch och fika serveras i anslutning till seminariet.

Tid och plats: Onsdag 3 juli 12.30-13.20.
Länsstyrelsens trädgård, Korsgatan 4

Läs mer här