Miljöbästa Bilar 2019 – En introduktion

Gröna Bilister nominerar varje år cirka fyrtio bilmodeller till utmärkelsen Miljöbästa Bil. De är alla fossiloberoende, energieffektiva och säkra. Här beskriver vi översiktligt hur vi tänkt när vi valt ut dem och reflekterar över situationen på miljöbilsfronten.

Vinjettbild: Prisutdelning till Miljöbästa Bil 2018

Gröna Bilister har i mer än 20 år rankat miljöbilarna på den svenska marknaden. I augusti kommer en expertjury att välja Miljöbästa Bil från en lista på drygt 40 bilmodeller som uppfyller Gröna Bilisters krav.

Det mest grundläggande kravet är fossiloberoende. Idag finns ingen som helst anledning att tillverka eller köpa bilar som är beroende av fossil bensin eller diesel. Till låg eller ingen kostnad kan bensinbilar godkännas för etanol E85 och dieselbilar godkännas för förnybar diesel HVO100. Gröna Bilister anser att regeringen redan denna mandatperiod ska införa krav på sådant godkännande för alla nya bilar med förbränningsmotor.

Innan så sker innebär kravet på fossiloberoende att de flesta bilmodeller på den svenska marknaden sållas bort. När VW Golf i etanolversion slutade säljas förra året fanns inte en enda ny etanolbil att köpa. Som tur är har nu Ford inlett en nysatsning. Först ut på marknaden är Ford Kuga EcoBoost E85. Gröna Bilister hoppas att andra tillverkare följer efter. Etanol E85 måste resa sig ur askan som Fågel Fenix om vi ska ha en chans att nå transportsektorns klimatmål. Förutsättningarna finns tack vare en fantastisk infrastruktur: E85 går att tanka på över 1 500 mackar.

Infrastrukturen för fordonsgas är också respektingivande: snart kan vi tanka gas på 200 mackar. Gröna Bilister nominerar i år hela 13 gasbilsmodeller i olika storlekar och prisklasser. Det är dock oroande att antalet biltillverkare som erbjuder fabrikstillverkade gasbilar minskar. Gröna Bilister uppmanar fler tillverkare att satsa på gasbilar. Biogas har mycket låg klimatpåverkan, ger upphov till små avgasutsläpp och tillverkas på ett hållbart sätt. Liksom etanol är biogas nödvändig för att nå transportsektorns klimatmål.

Antalet tillverkare som godkänner att deras nya dieselbilar körs på förnybar diesel HVO100 växer. Tillgången på HVO100 för privatpersoner kommer dock att vara osäker en tid framöver, eftersom den viktigaste råvaran PFAD försvinner under sommaren. PFAD är en biprodukt vid palmoljetillverkning som efter den 1 juli inte längre kommer att räknas som en hållbar råvara. Detta gör den omöjlig på marknaden av skatteskäl. Dessutom ökar den internationella efterfrågan på HVO, vilket betyder lägre tillgång i Sverige och stigande priser.

Av dessa skäl väntar Gröna Bilister något år till innan vi nominerar dieselbilar godkända för HVO100 till Miljöbästa Bil. Vårt krav på fossiloberoende innebär nämligen mer exakt att bilen ska vara godkänd för ett drivmedel som till minst 75 procent är förnybart och som säkert går att tanka på 50 publika påfyllnadsplatser som är någorlunda jämnt utspridda över landet. Vi är inte säkra på att detta villkor kommer att vara uppfyllt för HVO100 det kommande året. Av samma skäl nominerar vi inte heller några vätgasbilar – antalet tankställen för vätgas är nämligen inte fler än fem.

Antalet laddstationer för elbilar har däremot vuxit snabbt. Snabbladdning erbjuds numera på nästan 1 000 stationer, och dessutom erbjuds normal snabb laddning på över 600 stationer med modern standard. Elbilsmodellerna blir också fler och får längre räckvidd samtidigt som priserna sjunker. Laddhybridernas räckvidd på el ökar likaså. För att nominera en laddhybrid kräver Gröna Bilister en räckvidd på el på minst fem mil (NEDC), eller att den är fossiloberoende när den körs på förbränningsmotorn.

För att vi med varm hand ska kunna rekommendera alla bilmodeller vi nominerar kräver vi också att de har fått högsta säkerhetsbetyg av Euro NCAP. Dessutom ska de vara hyfsat energieffektiva. En bil med fem sittplatser får inte förbruka mer drivmedel än 60 kWh/100 km. Det motsvarar ungefär 6,8 liter bensin.

Lika viktigt som att hushålla med drivmedlen är att hushålla med de naturresurser som krävs för att bygga själva bilen. Tyvärr fortsätter SUV-trenden; många bilmodeller är onödigt stora och tunga. Elbilar blir särskilt massiva på grund av de stora batterierna. I framtiden kommer Gröna Bilister att sätta en viktgräns för nominering till Miljöbästa Bil. I år nöjer vi oss med att uppmana jurymedlemmarna att undvika de värsta klumpedunsarna när de sätter sina poäng.

Biltillverkningen förbrukar inte bara naturresurser, den ger också upphov till växthusgasutsläpp. För bilar som körs på förnybara drivmedel kan klimatpåverkan vid tillverkningen vara en ännu större utsläppspost än klimatpåverkan vid körning under hela bilens livstid. Förra året efterfrågade vi livscykelanalyser för de nominerade bilmodellerna. Endast Toyota nappade och gav oss en livscykelanalys av vätgasbilen Mirai.

Vi vet att många fler tillverkare gör livscykelanalyser av sina fordon. I år drar vi åt tumskruvarna en aning: vi kommer att nominera en bilmodell endast om vi får se en livscykelanalys av dess tillverkning, eller om generalagenten motiverar varför de inte kan eller vill ge oss en sådan analys.

Per Östborn, projektledare Miljöbästa Bil 2019

 

Denna artikel publicerades ursprungligen i Gröna Bilisters tidning Trafik & Miljö, Nr 1 2019

 

Läs mer om Miljöbästa Bil 2019