Varför skenar priset på etanol E85?

Priset på etanol E85 motsvarar nu ett bensinpris på nästan 20 kronor litern. De som väljer E85 av klimatskäl offrar nästan 6 kronor, jämfört med valet att tanka en liter bensin. Så kan det inte fortsätta om E85 ska överleva. Och det verkar regeringen vilja, eftersom den nyligen aviserat ett bidrag för dem som konverterar sin bensinbil till E85 eller biogas.

De som kör på E85 är ett troget släkte. De har stått ut med att E85 oftast varit dyrare än bensin de senaste åren, räknat per energienhet. Men nu är smärtgränsen passerad.

Låt oss sätta in den nuvarande prischocken i ett historiskt sammanhang. I diagrammet nedan jämförs priserna på bensin och E85 från 1 januari 2010 till 30 september 2020 för Preems företagskunder.

Fram till sommaren 2015 var det billigare eller ungefär lika dyrt att köra på E85 som på bensin.

Men den 1 december 2015 drogs den fullständiga skattebefrielsen för etanolen i E85 in, eftersom den ansågs strida mot EU:s statsstödsregler. Priset steg, och det blev periodvis över 3 kronor dyrare per bensinliter att köra på E85. Försäljnings-volymerna sjönk kraftigt, och många trodde att detta var dödsstöten för E85.

Den 1 januari 2018 blev etanolen i E85 åter helt skattebefriad. Detta bidrog till att det på nytt blev billigare att köra på E85 än på bensin, och så förblev det under större delen av år 2018. Försäljningen av E85 återhämtade sig något.

Sedan hände något märkligt. Från november 2018 blev det åter dyrare med E85 än med bensin, trots skattebefrielsen. Och så har det förblivit. För Preems företagskunder har det varit dyrare att välja E85 än bensin varje dag sedan 29 april 2019.

Har drivmedelsbolagen ökat sina prispåslag på E85 vid pump? Är det till och med så att de helst vill slippa att sälja E85? Branschen har inte varit glad för ”pumplagen” som tvingar större mackar att sälja minst ett förnybart drivmedel.

Vad som står klart är att flera bolag nu satsar mer på att sälja förnybar diesel HVO100 än de satsar på E85, till exempel OKQ8 och Tanka. Preem slutade å andra sidan helt att sälja HVO100 i våras, med hänvisning till att den i dagsläget till stor del tillverkas av ohållbara palmoljeprodukter.

I mars och april 2020 störtdök priset på både bensin och E85 som en följd av coronakrisen. I maj kom en rekyl uppåt. Men medan bensinpriset stabiliserades i juni, fortsatte priset på E85 spikrakt upp i skyn.

Vissa vill förklara detta med den kraftigt ökade efterfrågan på handsprit i coronakrisens spår. Sant är att inköpspriset på hållbar europeisk etanol har stigit från 4 kronor per liter i februari 2020 till 9 kronor i september. Amerikansk etanol lär dock fortfarande bara kosta 4 kronor litern. Enligt uppgift använder åtminstone ett svenskt drivmedelsbolag sådan etanol till sin E85 – utan att för den sakens skull sälja den billigare vid mack.

Sverige har inte råd att slarva bort E85. Det finns över 1 500 mackar som säljer E85 utspridda över hela landet. Det är mycket lätt att konvertera en bensinbil till etanoldrift. Etanol E85 är långt ifrån hela svaret på hur vi ska nå transportsektorns klimatmål för år 2030, men det är en värdefull kugge i omställningsmaskineriet. Att använda E85 är till exempel ett bra sätt för bilister i glesbygden att bidra till omställningen.

Nyligen aviserade regeringen ett bygg-om-bidrag till dem som konverterar sin bensinbil till etanol E85 eller biogas. I samband med detta deklarerade verkstadskedjan Autoexperten att de skulle kunna konvertera alla Sveriges bensinbilar till E85 på mindre än sju år. Detta är lovvärt – men meningslöst om E85 dör prisdöden.

Drivmedelsbolagen måste förklara sin prissättning, och politikerna måste säkerställa att alla kuggar de kastar in i omställningsmaskineriet hakar i varandra. 

Jämförpriset för etanol E85 motsvarar priset för den energimängd E85 som finns i en liter låginblandad svensk bensin med 5 volymprocent etanol. Hänsyn har tagits till att andelen etanol i E85 sänks från 85 till 75 volymprocent under vintern för att förbättra kallstartsegenskaperna. Denna vinteretanol säljs oftast mellan 1 november och 31 mars. Priserna är hämtade från Preem, och gäller deras företagskunder. Sista datapunkten gäller 30 september 2020, då bensinpriset var 14,03 kr/l och priset på E85 var 13,99kr/l.

Per Östborn, Gröna Bilister, 2 oktober 2020