Hawaii och Sverige: så långt från varandra, men ändå så nära

I mars 2023 röstade senaten i Hawaii genom ett förslag att fästa klimat- och hälsovarningar på alla bensinpumpar. Nu har dock representanthuset bordlagt förslaget. Varför engagerar sig Gröna Mobilister i vad som händer på andra sidan jordklotet? Märkningen på Hawaii liknar den svenska miljödeklarationen vid pump. Det lokala och globala flätas samman i klimatarbetet.

Hösten 2021 blev miljödeklaration av drivmedel vid pump obligatorisk i Sverige. Några månader innan dess hade klimat- och hälsovarningar fästs på alla bensinpumpar i Cambridge, Massachusetts. Detta är de första märkningarna av sådant slag i världen.

Hawaii kan bli den första delstaten i USA med en obligatorisk pumpmärkning som liknar den i Cambridge. Den 7 mars röstade delstatssenaten genom ett sådant förslag i bred majoritet. Nu har dock representanthuset bordlagt förslaget.

Lokala åtgärder, globala effekter

Initiativet i Hawaii är betydelsefullt eftersom varningsmärken eller miljödeklarationer lätt kan spridas – till fler delstater och andra länder – tills de får samma globala genomslag som hälsoinformation och varningar på cigarettpaket.

Då kan hela attityden till fossila drivmedel ändras: att tanka bilen med fossil bensin eller diesel blir inte längre normalt, utan suspekt – ungefär som att röka. Det skulle i sin tur påverka enskilda människors beteende på lokal nivå.

Det finns redan ansatser till att idéerna sprids. Flera städer i USA och Kanada har övervägt klimatvarningar på bensinpumpar. Finland, Storbritannien och Norge har visat intresse för den svenska miljödeklarationen vid pump. Det finns också visst intresse på EU-nivå.

EU-parlamentet antog i höstas ett förslag om ursprungsdeklaration av biodrivmedel vid pump i hela Europa, inom ramen för det nya förnybartdirektivet. Förslaget ser dock inte ut att ha överlevt slutförhandlingarna häromveckan. Det vore synd om denna information inte kommer ut på bensinstationen. Å andra sidan hade det blivit snedvridet att bara deklarera biodrivmedlens ursprung och inte de fossila drivmedlens, i synnerhet nu i samband med Rysslands krigföring. Men det hade kunnat vara ett steg på vägen till fullständig transparens.

Uppenbarligen möts den lokala och globala nivån när det gäller klimatåtgärder och klimatpåverkan. Hawaii och Sverige ligger så långt från varandra som det är möjligt på jordklotet. Ändå, om pumpmärkningar i Hawaii bidrar till att minska klimatpåverkan aldrig så lite, så blir effekten i Sverige lika stor som på Hawaii. Samma sak i Hawaii som ett resultat av pumpmärkningar i Sverige.

Kommittén i Hawaiis delstatssenat för handel och konsumentskydd underströk i sin rekommendation att rösta igenom pumpmärkningen att Hawaii är särskilt ömtåligt för klimatförändringar. Deras korallrev är viktiga för turismen och 40 procent av dem kan ha gått förlorade år 2100.

Sverige är också ömtåligt för klimatförändringar. Högre och mer svängande temperaturer kan till exempel försämra vinterbetet för renar och hota samernas rennäring.

Internationell uppmärksamhet

Betydelsen av Hawaii som föregångare blir uppenbar när man läser de vittnesmål som lämnades in till delstatskongressen som stöd för förslaget att ge klimat- och hälsoinformation på alla bensinpumpar.

Inte bara lokala intressenter lämnade in synpunkter, utan även ledande internationella experter. Flera av dem är medarbetare till IPCC. En av forskarna – Kristie L. Ebi vid universitetet i delstaten Washington – blev våren 2022 hedersdoktor vid Umeå universitet, där hon också varit gästprofessor.

Med tanke på kopplingen mellan Hawaii och Sverige kan det också vara värt att nämna att två medförfattare till Greta Thunbergs Klimatboken lämnade in vittnesmål till Hawaiis kongress. Det rör sig om Drew Shindell, professor i klimatvetenskap vid Duke University, och Lorraine Whitmarsh, professor i miljöpsykologi vid universitetet i Bath. Vi har sammanställt några av vittnesmålen på Gröna Mobilisters hemsida.

Nyheten att delstatssenaten i Hawaii röstat genom förslaget uppmärksammades i The BMJ (tidigare British Medical Journal), en av världens äldsta och mest respekterade medicintidskrifter.

Vi Vill Veta!

Det säger sig självt att många åtgärder måste till för att hejda klimatförändringarna. Märkningar och miljödeklarationer är små bitar i omställningspusslet.

– Lika lite som det handlar om att genomföra klimatåtgärder antingen här hemma eller där borta, handlar det om att genomföra antingen den ena eller andra åtgärden, säger Per Östborn, projektledare för Gröna Mobilisters kampanj Vi Vill Veta. Att ställa det ena mot det andra är villospår från dem som vill bevara status quo. Lokala åtgärder av alla de slag behövs överallt.

Miljörelaterad konsumentupplysning blir än mer betydelsefull när andra styrmedel tas bort eller försvagas, vilket händer just nu i Sverige. Det gäller bland annat bonus/malus-systemet, reduktionsplikten och reseavdraget.

– Kunskapsbasen om hållbar mobilitet måste lyftas fram och stärkas, säger Gröna Mobilisters ordförande Jesper Johansson. Att skapa gemensamma, trovärdiga referensramar blir allt viktigare när en allt större del av det offentliga samtalet präglas av starka åsikter och upphetsade utspel.

Som ett led i denna ambition har regeringen skickat ut ett förslag om miljödeklaration av bilar på remiss. Remissvaren ska lämnas in senast den 10 maj. Detta kan ingen vettig människa vara emot.

Läs mer

En mer utförlig beskrivning av händelseutvecklingen på Hawaii kan läsas här (på engelska)

Gröna Mobilisters kampanj Vi Vill Veta

För ytterligare information, kontakta projektledare Per Östborn, per.ostborn@gronamobilister.se

Vinjettbild: Grön sköldpadda i Hawaii (källa Wikimedia) och ren nära Kebnekaise (källa Wikimedia)