Cykelvänligaste partiet del 2

Gröna Bilisters rådgivare i beteendefrågor Angela Aylward utmanade i sitt förra blogginlägg partierna med en fråga: vill ni skapa ekonomiska incitament för att få folk att cykla till jobbet? Här kommer svaren.

 

V: Utred slopad arbetsgivaravgift och förmånsbeskattning vid cykelpendling

Mitt förra blogginlägg aviserade att jag skulle ställa en fråga till partierna om plånboks-incitament för ökad cykelpendling. Resultatet av denna minienkät sammantaget med partiernas agerande i riksdagen föregående mandatperiod visar ett ganska jämt lopp mellan MP och V när det kommer till vilket som är det cykelvänligast partiet. Är du en cyklande väljare som inte kan slita dig från alliansen så har du ett mer cykelvänligt val i C eller FP, än i M och KD. Cykelfrågan speglar således ganska väl partiernas engagemang för miljön överlag.

Hur gick undersökningen till och vad svarade partierna? Nio dagar efter att frågan ställdes så har alla riksdagspartier svarat förutom SD. Frågorna löd:

Hur ser ni på incitament för ökad cykelpendling till arbete genom

a) att ge ekonomisk ersättning per cyklad kilometer (som just nu införs på försök i Frankrike) genom t ex ett skatteavdrag på lönen eller skattelättnad för arbetsgivare som erbjuder sina anställda detta som förmån.

b) en skattelättnad för arbetsgivare som erbjuder sina anställda cykling till och från arbetet på arbetstid med upp till en timma per arbetsdag.

Det mest oväntade svaret kommer från S, som ursäktar att de inte har tid att ge specifika svar på grund av stor arbetsbelastning i valrörelsen. De ger istället ett generellt svar som inte berör cykling över huvud taget. Vill man ha ett svar på sin fråga ombeds man att ställa frågan en gång till (!). Sossarnas kommunikatörer verkar ha missat det här med signalvärde. Hur ska en väljare kunna ha förtroende för att S är ett lyhört parti när de kommer till makten igen, om de svarar på frågor mitt i brinnande valrörelse med ett ointresse utan motsvarighet hos de andra partierna?

Centerpartiet svarar att ”a) Just nu finns det inte något ekonomiskt utrymme för avdrag för att cykla. Vi tror också att det finns bättre sätt att öka cyklandet, till exempel genom säkrare cykelbanor och större möjligheter att ta med cykeln på allmänna transportmedel.b. Inte heller här ser vi något ekonomiskt utrymme för denna typ av reform och är också tveksamma till de samhällsekonomiska effekterna av att minska arbetstiden med upp till 5 timmar/vecka.”

MP ger det mest kortfattade svaret, lite snopet; ”Vi har tidigare föreslagit liknande åtgärder även om vi inte har något sådant aktuellt just nu.”

FP säger tydligt nej till mer radikala incitament enligt ovan, men kan tänka sig en förändring av friskvårdsbidraget: ”Cykling är ett utmärkt sätt att få vardagsmotion och frisk luft (frånsett vissa avgaser då). Vi tycker att det är utmärkt om arbetsgivare kan uppmuntra sina anställa ställa bilen hemma och cykla till jobbet. Km-ersättning för just cykling som i Frankrike blir nog krångligt och svårt att kontrollera. Men däremot bör man undersöka möjligheten att låta arbetsgivarnas skattefria friskvårdsbidrag till de anställda användas till fler ändamål än de som godkänns idag. Att cykla en mil till och från jobbet är minst lika bra träning som träning på ett gym.”

KD säger helt enkelt nej: ”Cykeln fyller en viktig samhällsfunktion. Cykling är ett transportmedel, en motionsform och ett fritidsintresse för allt fler. Det är positivt att cykeln som transportmedel ökar eftersom att det medför goda effekter för såväl folkhälsan, miljön och trängseln i städerna. När det gäller stöd till cyklingen anser vi att skattepengar i första hand ska användas till att förbättra cykelleder, bra cykelparkeringar och till att öka trafiksäkerheten för cyklisterna.”

Vänsterpartiet är försiktigt positiva till ekonomiska lättnader för arbetsgivare som gynnar sina anställdas cykelpendling: ”Vänsterpartiet vill utreda möjligheten att införa slopa arbetsgivaravgiften och förmånsbeskattningen för cykel i de fall där arbetsgivare stimulerar sin personal att ta cykel till arbetsplatsen. Likaså bör man utreda hur arbetsgivare och anställda genom ändrad beskattning kan gynnas för ökad arbetspendling med cykel. b) Nej, frågor om arbetstid tycker vi att arbetsmarknadens parter ska lösa i kollektivavtal. Däremot har vi väldigt många förslag för att förbättra för cyklister.”

Moderaterna säger nej: ”Moderaterna tycker att det är bra att fler cyklar. Det är miljövänligt, minskar trängseln i trafiken och är dessutom hälsosamt. Därför gör vi i den nationella planen för transportsystemet 2014-2025 omfattande satsningar på utbyggd cykelinfrastruktur på drygt 4,8 miljarder kronor (1,4 miljarder i den nationella planen och 3,4miljarder i länsplanerna). Exempel på stora cykelsatsningar är Kattegattsleden och Täbystråket. Eftersom cykelinfrastruktur till stor del är en kommunal fråga, är vi också glada att initiativ som cykelmiljarden i Stockholm genomförs. Dock har vi inga förslag för skattelättnader för cyklister.”

Trevlig valdag i morgon!

Angela Aylward
Rådgivare till Gröna bilister i beteendefrågor