Perspektiv i Almedalen

Gröna Bilisters ordförande Johanna Grant kommer med funderingar och tips inför den stundande Almedalsveckan.

Idag bär det av till Almedalen där Gröna Bilisters med full styrka kommer att medverka med tre egna seminarier samt vara en röst i andra arrangörers samtal och paneler. En röd tråd för min egen del handlar om bilismens anpassning till en hållbar framtid, både vad gäller planetens och städers gränser. Min bakgrund som miljövetare med inriktning på klimatfrågan till trots, intresserar mig faktiskt det senare mest. För även utan det överhängande klimathotet, som för det svenska transportsystemets del har gett upphov till målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030, så kommer bilismen med andra påtagliga problem som måste hanteras. Buller (ja, undantaget elbilar), ohälsa, och framförallt, platsen den tar i städer.

Trots att bilens främsta syfte är att vara en mobilitetslösning som ska underlätta förflyttning när som helst, var som helst, så står den stilla ca 96 % av tiden. All den tiden behöver den en parkering, inte bara vid hemmet, utan vid arbetet och andra tillfälliga platser vid olika destinationer.

Med en stark urbanisering där vi vid nästa sekelskifte förväntas bli 10 miljarder där 80 % bor i städer, spelar samhällsplanering en nyckelroll för livskvaliteten i städer. För det är främst i städer som bilen visar sin fula sida och utgör ett tillgänglighetsproblem istället för att vara en tillgänglighetslösning. Enbart i Stockholm, som är en av de snabbast växande städerna i Europa, spenderar en invånare i genomsnitt 11 dagar i bilkö per år, värst i Norden, men lite i jämfört med många storstäder i övriga världen där det inte konstigt att spendera flera timmar i bilkö dagligen. Att de flesta sitter ensam i sin bil och på så sätt kör runt minst tre tomma platser visar på ineffektiviteten i transportsystemet. Nya vägar är inte lösningen, de skapar istället mer trafik. Därtill tar parkeringsytan enbart i Stockholm ca 20 % i anspråk av all gatumark, värdefull plats som skulle kunna ge plats för annat som är viktigt för en stad. Och Stockholm är inte unikt.

Bilismen påverkar livet och vitaliteten i staden, t.ex. barnens möjligheter till lek och rörelse och möjligheten att mötas. Därtill kostar den samhället i form av luftföroreningar, trängsel, klimatförändringar och ökad ohälsa. Erfarenheter från bl.a. New York visar därtill att parkeringsplatser utanför butiker som ersätts med gång och cykelväg ökar omsättningen för handeln. Som New Yorks tidigare trafikchef Janette Sadik-Kahn uttalat det: “bilar handlar inte – det gör människor”.

Så, trafikstockningar är symtomet på utmaningen och visar på att den (dock mycket viktiga) uppgiften att endast göra bilen fossilfri, tyst och ren inte räcker. Vi behöver en smartare och effektivare mobilitet än så där vi inte säger nej till bilen, men ja till rörelsefrihet.

Dessa perspektiv tar jag nu med mig till Almedalen och jag är säker på att jag tar med mig ännu fler tillbaka. Självklart tar vi även med oss ett gäng elcyklar, de blir en bra mobilitetslösning i pendlingen mellan vår hyrda bostad och Almedalen (tack för lån 2030-sekretariatetForesU&WeZeroMission och Futerra)

Nedan finns en lista på de seminarier vi själva arrangerar och de vi medverkar på. Följ oss i sociala medier eller kom gärna och träffa oss om du är på plats!

//Johanna, Ordförande

Programpunkter

Måndag 29 juni

Går klimatet och bilen att förena?

Till 2050 måste klimatutsläppen minska drastiskt. Samtidigt är transporterna viktiga för att Sverige ska kunna fungera. Mobilitet är nödvändigt för att alla människor ska kunna få tillgång till utbildning,arbetsmarknad och fritidsaktiviteter. Hur ska dessa mål förenas? Vilka styrmedel behövs?

Arrangör: Volkswagen

Så klarar Sverige målet Fossilbränsleoberoende Fordonsflotta 2030

Vi har lanserat detaljerade, innovativa och lättbegripliga indikatorer för Sveriges omställning till en fossiloberoende fordonsflotta. Nu samlas vi för att bedöma hur arbetet går så här långt – och höra nyckelpersoner göra prognoser för framtiden. Tillsammans tippar vi utvecklingen.

Arrangör:2030-sekretariatet, Fores

Tisdag 30 juni

Kraftvärme, mer änkraft och värme – Kan vi? Vill vi? Törs vi?

Kraftvärmeverken står inför en verklighet med låga elpriser och i många fall minskade värmeunderlag och förlorade elcertifikat. Kan kraftvärmeindustrin vidga sin verksamhet till att omfatta även biodrivmedel? Om tekniska möjligheter, drivkrafter och hinder för en utveckling av kraftvärmebranschen.

Arrangör: Pöyry

Developing Sustainable Urban Regions – Inspiration from the Amsterdam & Utrecht Approach

Working on sustainable cities require an active local government and cooperation of inhabitants and companies. Amsterdam, famous for its well-developed infrastructure. Utrecht, ranked the most competitive region in the EU in 2013. Join us while experts and politicians discuss how we can be inspired.

Arrangör: Mälardalsrådet, Netherlands Embassy to Sweden

Onsdag 1 juli

Morötter, piskor eller knuffar – hur främjar vi bäst hållbara beteenden i vardagen?

Flera svenska kommuner har konkreta mål om att påverka sina medborgare till att konsumera och agera mer hållbart. Men vad vet vi om vad som faktiskt fungerar och vad krävs för att kommunerna ska kunna genomföra insatser som får betydande och långsiktiga effekter?

Arrangör: Ekobanken, Camino, Malmö stad

Torsdag 2 juli

Vägen framåt för klimat- och ursprungsmärkning vid pump

Det första större drivmedelsbolaget ursprungsmärker nu sina bränslen. Gör märkningen praktisk skillnad eller är det ett PR-stunt? Ändrar konsumenten beteende när hen får veta att bensinen och dieseln är Putin-rysk? Vad säger konkurrenterna? Vad säger politiken?

Arrangör: Gröna Bilister

Bilen, Beteendet och Vardagspusslet- att möta framtiden

Varför väljer resenärer att resa som de gör idag och hur kan det se ut i framtiden? Vi avslöjar vilka emotionella och rationella motiv som olika resenärer styrs av, ställer mobilitetsdiagnos på olika sorters resenärer samt visar exempel på tjänster och lösningar för att resa effektivt och hållbart.

Arrangör: Gröna Bilister

Kommuner på väg mot fossilfrihet – möjligheter och hinder längs vägen

Hur följer vi upp kommunernas arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030? Vi diskuterar och analyserar möjligheter och hinder längs vägen mot målet. Vi presenterar indikatorer och nyckeltal som visar hur långt Sveriges kommuner kommit på väg mot 2030-målet.

Arrangör: Gröna Bilister

Vem ska bygga, äga och förvalta destinationsladdningen?

Fläckvis har Sverige kommit långt med snabbladdare för elfordon. Men var är alla nödvändiga destinationsladdare som bör finnas vid köpcentrum, snabbmatskedjor och parkeringsgarage? Vem ska bygga dessa och hur ska man skapa en affär kring det hela?

Arrangör: Power Circle