SL:s priser stiger i rekordfart

Gröna Bilisters ordförande Johanna Grant reagerar starkt på höjda priser och lägre turtäthet i Stockholms kollektivtrafik.

Gröna Bilister reagerar starkt på den planerade prishöjningen av SL-kortet som aviserats av trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamson (M). De miljarder som satsas den 2 mil korta motorvägen under Mälaren, vid namn Förbifarten, finansieras främst av trängselskatter, dvs de intäkter som initialt var tänkta att återinvesteras i både vägar och kollektivtrafik. Istället nedbantas nu kollektivtrafikbudgeten med 6 miljarder och straffar kollektivresenärerna. ”Lätt att göra rätt” för resenärer blir istället ”lätt att göra fel”. Vägar föder mer trafik och prishöjningen på kollektivtrafiken skapar trösklar för många att välja det som bästa resealternativ. Samtidigt lever vi i en riskabel klimatförändring som vi enbart har ett par år på oss att bromsa för att inte konsekvenserna ska bli oförutsägbart stora.

I ett uttalande den 18/12 menar Gustav Hemming, miljö- och regionplanerings-landstingsråd på Centerpartiet, att det inte stämmer att SL:s har underskott på flera miljarder. Enligt Gustav Hemming ”har trafiken tillförts 8,9 miljarder kronor i budgeten för 2015 vilket är 6,1 procent eller 500 miljoner kronor mer än i budgeten för 2014. Investeringarna uppgår till 7,3 miljarder kronor i kollektiv-trafiken nästa år och de närmaste fem åren hela 39,5 miljarder kronor. Det stämmer inte heller att landstingskoncernen visar ett underskott, faktum är att 2015 väntas bli det nionde året i rad med överskott”. 

Gröna Bilister har nu hört av sig till Gustav Hemming för en kommentar på uttalandet – vi vill veta vad kan ha ändrats på enbart 2 månader. Vi har även kontaktat trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamson (M) för att få hans kommentar på hur Landstinget ser på den kraftigt nedbantade budgeten för kollektivtrafiken i kombination med höjda SL-priser. Hur går det ihop med målet om ökat kollektiv-resande och minskade koldioxidutsläpp i länet?

Gröna Bilister anser att ett av landstingets främsta övergripande syften är att utveckla och driva en attraktiv kollektivtrafik. En kollektivtrafik som gör att stockholmare kan ta sig till och från jobbet på bästa möjliga sätt. En kollektivtrafik som kan avlasta regionens bilvägar och till och med framstå som ett attraktivare alternativ till bilen. En kollektivtrafik som ska locka nya invånare till Stockholm så att Stockholm kan växa. Ett växande och välmående Stockholm är mycket viktigt för resten av Sverige. Det har vi hört moderaterna säga många år och i flera forum. Är det inte lika viktigt nu? Är det viktigaste nu att verkställa bygget av Sveriges dyraste motorväg?

Om politikerna är beredda att svara på våra frågor blir deras kommentarer redovisade i nästkommande blogginlägg.

Vill du vara med och påverka i frågan? Här kan du skriva under namninsamlingen: Nej till dyrare SL-kort. 

Johanna Grant

Ordförande,
Gröna Bilister