Dags att välja vad man tankar vid pump

Att börja hållbarhetsdeklarera drivmedel är en naturlig utveckling i arbetet mot målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Nu måste informationen ut till konsumenterna så att de får möjligheten att välja. Det vill Gröna Bilister och det vill regeringen och de flesta andra partier också för den delen. Vad vill du?

Jag visste det! För vem är egentligen emot att stärka konsumenterna och deras rätt att välja? I andra sammanhang är det helt naturligt att alla produkter har en innehållsförteckning på sin förpackning. Ursprung och innehåll deklareras. De har också andra typer av tredjepartsmärkningar så som EU-blomman, Svanen eller Bra miljöväl. Men när vi står vid pumpen eller laddningstationen är informationen långt borta. Då hänvisas vi till en hemsida som bäst och informationen presenteras på olika sätt. Det begränsar våra möjligheter och rätt att aktivt välja vad vi driver våra fordon med.

Men hur vore det om vi vid pumpen kunde få information om drivmedlens olika klimatpåverkan och ursprung när vi står vid pumpen och ska tanka t ex bensin, diesel, fordonsgas eller el. För det kan vara stor skillnad mellan samma typ av drivmedel liksom mellan olika drivmedel. Gröna Bilister har tagit fram ett förslag på hur man skulle kunna märka drivmedel. Vi vill göra det enkelt för dig och tänker oss en märkning på samma sätt som energimärkningen av vitvaror, något som de flesta av oss känner igen.

I väntan på en märkning kan du redan idag välja en diesel som har 50 procent förnyelsebart innehåll, som är Svanenmärkt och som finns i hela Sverige. Den förnyelsebara delen är producerad av svensk råvara och bränslet raffineras i Sverige. Du kan också fylla din biogasbil med Bra Miljöval-märkt biogas i Trollhättan. Biogas som producerats av kommuninvånarnas sopor. Andra fordonsgasleverantörer erbjuder 100 procent biogas eller arbetar med att få upp andelen biogas i fordonsgasen. Fordonsgas finns i över 160 publika tankställen. Du kan också ladda din elbil med förnyelsebar el från sol-, vind-, och vattenkraft i hela landet. Förnyelsebar el är en förutsättning för att elbilen ska vara klimat-smart. Som du kan se finns i dag många möjligheter för dig som vill göra rätt.

Det finns även andra fördelar att beakta när det kommer till att välja vad man tankar eller laddar i sitt fordon. Vi kan producera bränsle av våra sopor och restprodukter från t ex skogen. Vi skapar arbetstillfällen i Sverige, sluter kretslopp och använder våra resurser. På så sätt bryter vi det sjuka beroendet av importerad olja, oftast från platser som vi inte skulle vilja skicka vår värsta ovän till.

Så utnyttja din rätt att välja var dina pengar hamnar i slutändan. I kommunen, i Sverige eller hos kungar och diktatorers fickor. Välj ett fordon med omsorg som passar dina behov och som du kan driva med ett förnyelsebart drivmedel, helst det drivmedel som producerats i Sverige, i din kommun, eller med dina och dina grannars sopor. Det kallar jag för grannsamverkan och kretsloppstänkande som är bra för alla.

Martin Prieto Beaulieu