Varning! Ditt bilköp skadar allvarligt vår planet och nästa generations framtid

Nyligen presenterades två rapporter som säger viktiga saker om mänsklighetens framtid. Den ena var FN:s klimatpanels rapport om klimatet och kort efter kom Världsnaturfondens rapport om hur det går för den biologiska mångfalden i vår planet. Vad innebär dessa två rapporter för lilla Sverige, dig och mig undrar du? Vad har detta att göra med vilken bil jag väljer att köra?

Vinjettbild: Med tanke på omständigheterna, hur ska man tänka kring transporter och bilköp? Foto: Martin Prieto Beaulieu

Jag skulle vilja förmå dig att förstå att vi alla sitter i samma båt. I den här båten finns några som ror åt motsatta håll och andra som tittar på. En sak är säker, det finns inga livbåtar eller flytvästar! Klimatfrågan handlar inte längre om en uppoffring, utan om en investering för din och vår framtid. Ditt val av transporter är en av de avgörande punkterna. 

FN:s klimatpanels (IPCC) rapport varnar för allvarliga konsekvenser för mänsklighetens framtid om uppvärmningen blir 2 grader i stället för 1,5 grad. En halv grad gör skillnad, det kan utlösa processer som förstärker den globala uppvärmningen till en grad att planeten blir självuppvärmande.

Världsnaturfondens (WWF) rapport visar att världens ekosystemen är överbelastade och att det leder till allt från avskogning, torka, vattenbrist, förlust av biologisk mångfald och ökad koldioxidhalt i atmosfären. Trycket på naturresurserna ökar konstant. Den svenska konsumtionen innebär att vi lever som om vi hade fyra jordklot.

Båda rapporterna är mer än en väckarklocka, de är en sista varning om att allt kan gå fel om vi inte snarast gör något åt saken. Det är för sent att agera när det brinner runt knuten på ditt hus, när du känner vattnet upp i knäna, eller då skorstenen blåser av. Klimatförändringar sker här och nu.

Både forskning och erfarenhet säger att det är är billigare att ta kostnader nu än att vänta. Det är inte planeten som behöver räddas utan människosläktet. Vilka åtgärder har du vidtagit?

Valet av transporterna, i detta fall bilar, är avgörande. Det är fortfarande många som inte har förstått allvaret. 90 procent av nybilsförsäljningen består av bilar som enbart drivs med fossila bränslen. Samtidigt som klimatforskarna säger att vi endast har 10 år på oss att vända trenden. Med tanke på att en bil som säljs i Sverige rulla ca i 18 år borde slutsatsen vara att det borde vara förbjudet att sälja bilar som bara kan gå på fossila drivmedel redan idag. 

Vem har ansvaret för vilka bilar vi köper? Staten, städer, bilindustrin, företagen eller du som individ? Alla har ett ansvar även om alla parter försöker förskjuta det ansvaret till någon annan. Det några som till och med hävdar att vad vi gör i Sverige har ingen betydelse. Som om det skulle vara som något lugnande att höra när vi läser rapporterna om läget för klimatet och den biologiska mångfalden.

Ursäkta, med det du gör är viktigt, inte bara var fjärde år utan dagligen. Hur du väljer att transportera dig för att få ihop livspusslet bidrar antingen till att vi når Parisavtalets målsättning och Sveriges klimatlag, och räddar ekosystem från att kollapsa – eller om vi går mot dystrare tider, med extrema väderhändelser, torka, sjukdomar och höjda vattennivåer. Det kanske låter klyschigt men det handlar faktiskt om att investera i din framtid.

Hur ska man tänka kring transporter och bilköp?

  • Källsortera dina resor, gå, cykla, samåk, åk kollektivt, dela bil
  • Välj inte större bil än nödvändigt. Om du ibland behöver en större bil blir det oftast billigare att hyra en bil till de tillfällena.
  • Välj en bil ur bästa utsläppsklass
  • Välj en bil som kan köras på ett hållbart bränsle/el
  • Välj en så bränslesnål/energieffektiv modell som möjligt bland de bilar du kan tänka dig.
  • Välj definitivt inte ett fordon som drivs med fossila bränslen

Martin Prieto Beaulieu, Verksamhetsansvarig, Gröna Bilister

Parisavtalet

I december 2015 enades världens länder om ett nytt internationellt klimatavtal som binder alla länder. Avtalet säger att den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och vi ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader. Avtalet trädde i kraft i november 2016 och nu fortsätter arbetet med att genomföra avtalet. På den här sidan samlar regeringen all information om arbetet kring Parisavtalet.

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/parisavtalet/

Det klimatpolitiska ramverket – Klimatlagen

Riksdagen fattade under 2017 beslut om ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Ramverket baseras på överenskommelsen inom den parlamentariska Miljömålsberedningen och består av nya klimatmål, bland annat ska utsläppen från inrikestransporter, utom inrikesflyg, minska med minst 70 procent senast år 2030. Ramverket innehåller också en klimatlag som ger regeringen ansvar att följa klimatmålen och tillsätta ett oberoende klimatpolitiskt råd. Syftet med ramverket är att skapa ordning och reda i klimatpolitiken. 

https://www.regeringen.se/artiklar/2017/06/det-klimatpolitiska-ramverket/

FN:s klimatpanels (IPCC) rapport

IPCC s: specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning. Den pekar på stora skillnader i konsekvenser vid 1,5 graders global uppvärmning jämfört med 2 graders global uppvärmning. Huvudbudskapet är att redan en 1,5 graders global uppvärmningen får allvarliga konsekvenser för många människor, för miljön och för ekosystemen. 

https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/en-halv-grad-gor-stor-skillnad-1.140075

Världsnaturfondens (WWF) rapport Living Planet Report 2018

WWFs Living Planet Report 2018 som granskar tillståndet på planeten och visar att bestånden av vilda ryggradsdjur som kartlagts har minskat med 60 procent sedan 1970. Om utvecklingen fortsätter i samma takt riskerar två tredjedelar av världens bestånd av däggdjur, fiskar, fåglar, groddjur och kräldjur att vara borta om några få år

https://www.wwf.se/press/pressrum/pressmeddelanden/1751873-living-planet-report-2018-mangden-vilda-ryggradsdjur-har-minskat-med-60-procent-pa-40-ar

Tjänstebilsutmaningen

Fossilfritt Sverige utmanar företag, organisationer, kommuner och regioner att genomföra konkreta åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. För att anta utmaningen krävs att organisationen enbart kommer att köpa in eller leasa elbilar, laddhybrider eller biogasbilar som tjänstebilar eller förmånsbilar senast från och med år 2020.

http://fossilfritt-sverige.se/utmaningar/tjanstebilsutmaningen/

Miljöbästa Bil-listan

Fossiloberoende, energieffektiva och säkra. Därför är dessa bilar ett bra miljöval för alla privatpersoner, företag och myndigheter.

http://www.gronabilister.se/miljobastabil2018

Klimatbonusbilar

Sök bland alla lätta miljöfordon med återförsäljare i Sverige, bland såväl aktuella som utgångna modeller.

https://www.miljofordon.se/bilar/

Bilsvar

Bilsvar.se är en oberoende tjänst där du kan jämföra olika bilmodeller avseende ekonomi, miljö, säkerhet och teknik.

https://www.bilsvar.se/