Gröna Bilister till Trafikutskottet: Fyrstegsprincipen kräver förbättrad styrning!

Fyrstegsprincipen – metoden att välja kostnadseffektiva och klimatsmarta trafiklösningar framför dyra och trafikalstrande – behöver en bättre styrning för att fungera som tänkt. Det var budskapet från Gröna Bilister till riksdagens trafikutskott vid den omfattande hearing som utskottet ordnade i mitten av januari.

– Dels måste det till mer tvingande kopplingar mellan trafikplanering och det klimatpolitiska ramverket, dels måste sannolikt Trafikverkets instruktion skrivas om, säger Gröna Bilisters utredare Fredrik Holm som haft i uppdrag att beskriva varför fyrstegsprincipen så sällan kommer till praktisk användning trots att den är allmänt erkänd som planeringsprincip. 

Fyrstegsprincipen är Trafikverkets arbetsstrategi och den tillämpas för att säkerställa en god resurshushållning och för att åtgärder ska bidra till en hållbar samhällsutveckling. Källa: Trafikverket

– Det är inte rimligt att ett regionalt eller lokalt trafikprogram konstaterar att det går stick i stäv med klimatmålen – utan att något händer. Detta behöver styras upp, och det är en viktig uppgift för trafikutskottet under kommande mandatperiod, menar Fredrik Holm. Det är heller inte rimligt att instruktionen till Trafikverket bara medger statlig medfinansiering till om- och nybyggen. Det är som att staten bara bekostar sånt som är dyrt och bidrar till ökade utsläpp. 

Analysen av fyrstegsprincipens tillkortakommanden kommer att presenteras mer utförligt i boken Vänd pyramiden – planera för hållbar mobilitet som Gröna Bilister ger ut senare i vår.