Robert Collin har fel

21/1: Robert Collin har fel

Robert Collin påstår på Aftonbladets bilblogg att Gröna Bilister ljuger om etanolen. Här kommenterar Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz Collins påståenden.

Robert Collin påstår att Gröna Bilister bortser från att

– att det går åt olja för att tillverka etanol
– att regnskogen skövlas i Amazonas
– att de som jobbar på sockerfälten har slavlika kontrakt och
– att när majs, vete och socker används till bilbränsle stiger priset på basfödan i många u-länder.

Det finns vissa som har tillgång till mediautrymme för att skriva av sig sina egna uppfattningar i aktuella frågor. Robert Collins krönika idag är ett sådant tillfälle. Vi andra måste grunda våra åsikter på fakta för att bli publicerade. Samma krav borde gälla Robert.

Det här är allvarligt, för att det finns inget lättare än att sprida myter och skrönor utan att ta reda på fakta.

I och för sig är debatten bra. Alla bränslen leder till påverkan på olika sätt, vare sig det gäller produktion, transporter eller utsläpp. Men vissa har en mindre påverkan. Det finns många studier som har en samstämmig bild, sedan kan man välja mindre underbyggda studier om man vill driva sin egen linje, men så kan inte Gröna Bilister göra.

Gröna Bilister studerar de rapporter som kommer kring bränslen och miljö. Vi vet att FN:s Jordbruksorganisation (FAO) är oroade över att vetepriserna ökar, och de förklarar att det beror på att medelklassen i Kina och Indien äter mera kött, som är betydligt mer energi (vete) krävande att producera än grönsaker. Tidningen the Economist säger samma sak.

Om man anstränger sig kan man hitta etanolproduktion som tar mer energi än vad det ger, men de grundliga undersökningar som finns visar att så inte är fallet. Tvärtom, och särskilt etanolproduktionen i Brasilien är mycket energipositiv.

Det här med regnskogen i Brasilien är en återkommande skröna, som jag har talat med Collin om. Etanol odlas på 0,1 % av den odlingsbara arealen i Brasilien, nästan 20 gånger mer yta används till boskapsodling. Här finns hoten. Men, det är viktigt att vi ställer sociala och miljömässiga krav när vi köper etanol. Då driver vi utvecklingen framåt. Arbetsmiljöförhållandena är inte acceptabla i det Brasilianska jordbruket, det gäller sockerrör så väl som frukt eller andra jordbruksprodukter. Kloka krav från köparorganisationerna är en viktig väg fram.

Men glöm inte att vi skall ställa samma krav på bensin och diesel producerat i exempelvis Ryssland. Sociala krav såväl som miljömässiga.

Robert Collin hänvisar till en rapport ekot redovisade idag. Men Robert har inte läst på. Amerikanska IFPRI säger att det behövs en ny grön revolution, där vi genom att införa kloka sociala – och miljömässiga krav måste se till att inte en ökad biobränsleproduktion går ut över allmänheten i exempelvis Afrika. Bra! De säger samma som Gröna Bilister, svenska miljöorganisationer som Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden, EU kommissionen, och regeringarna i Holland, England, Norge och Tyskland säger. Ju fler som driver denna fråga desto bättre. Collin, en viktig fråga att driva för dig med tillgång mediautrymme.

Avslutningsvis. Klimatutmaningen är ingen fråga vi kan slarva med. Det är den största omställningen vi människor sett, och den kommer tyvärr att leda till mycket lidande i världen. Vi kan bara minska detta lidande genom att långsiktigt arbeta för bättre arbetsförhållanden och hårda miljökrav på alla bränslen, så väl framtidens som gårdagens fossila bränslen. Den utvecklingen stöder vi inte genom att göra opportunistiska utspel utan eftertanke.

Jakob Lagercrantz
Ordförande Gröna Bilister