Låt bli att begära långsiktiga spelregler

Låt bli att begära långsiktiga spelregler

Vi har långsiktiga villkor så det räcker i fråga om biodrivmedlen, de närmast låser fast oss i alltför blygsamma åtaganden, skriver Mattias Goldmann, Gröna Bilister.

Biltillverkaren som inte vågar konvertera sin storsäljare till etanoldrift, energibolaget som avstår från att sätta upp gasmackar, bränslebolaget som inte investerar i ökad kapacitet att tillverka biodiesel, lantbrukaren som låter stallgödseln fortsätta läcka metan, kommunen som fortsätter köper snåldieslar…
Det är bara några exempel på dem som upprepar mantrat om ”långsiktiga spelregler”, ofta med hänvisning till hur politiker över blockgränserna i Norge, Danmark och Tyskland enats om mångårig stimulans för elbilar, vindkraft respektive solenergi.
Det är dags att ransonera kraven på långsiktiga spelregler, av tre huvudskäl:
För det första: Framtiden är inte statisk. Kommersialiseringen av cellulosabaserad etanol går trögt, medan förstagenerationsetanolen fått långt bättre klimategenskaper än vi anade för fem år sen.
Det gör att man i USA debatterar hur de långsiktiga kraven på en stegvis infasning ska justeras, som troligen slutar i komplicerade rättsfall eller i att biobränslemålen inte nås.
Genom att inte ha detaljerade långsiktiga regler kan vi mer dynamiskt stimulera det som har framtiden för sig.
För det andra: Respektera demokratin. Vi har riksdagsval vart fjärde år, och medborgarna bör ges stor frihet att välja vad man önskar.
Vi har sedan gammalt beslutat att det som inte får förändras med en ändrad riksdagsmajoritet skyddas i grundlagar, nu vill påtryckare skapa en mellankategori av ”långsiktiga spelregler” som inte heller ska förändras.
Min övertygelse är att folket successivt vill ha allt tuffare åtgärder för minskad klimatpåverkan, minskat oljeberoende och ökad lokal energiproduktion.
Därmed riskerar nu beslutade långsiktiga spelregler att låsa fast oss i åtaganden som snart känns för mesiga.
För det tredje: Vi har långsiktighet. Regeringen har slagit fast att vi ska nå en fossiloberoende fordonsflotta till 2030.
Alla större påtryckarorganisationer har ställt sig bakom målet, den rödgröna oppositionens främsta invändning är att det bör var ”fossilbränslefri”.
Till jul får vi ett detaljerat förslag till hur omställningen ska gå till, i valrörelsen hamnar flera av förslagen i politiska manifest och oavsett vem som vinner valet kommer flera av förslagen i nästa höstbudget.
Denna nivå av samsyn finns absolut inte i till exempel bostads- eller infrastrukturpolitiken, två andra områden med tunga investeringar och långa löptider. Ändå klagar bränslesektorn högst och gömmer sig oftast bakom kravet på långsiktighet.
Sverige har många aktörer med en tydligt växande marknad i omställningen från fossilt till förnybart. Det är dags för dem att visa ryggrad.
Sluta begära det som redan finns på en alldeles lagom nivå – den långsiktiga färdriktningen är klar och affärsmöjligheterna är enorma!
Mattias Goldmannn / Gröna Bilister