Nya tider kräver nya idéer och begrepp

Bilen fyller en viktig funktion i vårt avlånga land, men vi vet också att en bilism som är långsiktigt hållbar ser rejält annorlunda ut än dagens bilism. För att växande städer ska behålla sin vitalitet behövs definitivt inte fler bilister, snarare fler ”mobilister” som reser klimatsmart och är medvetna om att val av färdsätt påverkar både andra människors hälsa och samhället i stort, skriver Gröna Bilister.

Denna debattartikel publicerades på Supermiljöbloggen den 28 april 2018. Läs här.

Begreppet “mobilist är ett försök att definiera och beskriva en resenär som både är gångtrafikant, cyklist, kollektivresenär, bilist i olika kombinationer efter behov och möjlighet. En person som inte är beroende av privatbilen, utan utnyttjar olika mobilitetstjänster där effektivitet, tillgänglighet och användarvänlighet är viktiga förutsättningar.

I samband med det har Gröna Bilister tagit fram en guide ”Mobilisten – goda idéer för moderna bilister” var syfte är att inspirera personer att resa mer hållbart, privat eller på jobbet, genom att lyfta fram fördelarna med några av de resurseffektiva och klimatsmarta alternativ eller komplement till bilen som finns tillgängliga idag. Guiden samlar forskning, tekniklösningar och konkreta tips från både användare av olika färdmedel och experter.

Det är bråttom att ställa om till ett klimatsmart samhälle, men trots ett specifikt mål om att minska vägtrafikens utsläpp med 70 procent till 2030, går utvecklingen mot fossilfrihet för sakta. I svenska städer är det inte heller ovanligt för en bilist att spendera över två veckor om året i en bilkö.

Att skippa bilen under milen eller halvmilen är en konkret beteendeförändring som många kan göra, oavsett om man bor i staden eller på landsbygden. Och vinsterna är många, både för individen och för samhället i stort.

Här listar vi 10 anledningar att bli en Mobilist.

1. Slipp alla praktiska bilbestyr

Byta däck, besiktning, tvätt, verkstad, tanka, leta parkering? För mobilisten utan egen bil behövs inte en enda minut läggas på att underhålla en bil. Däremot behöver du planera dina resor och tänka på ett annat sätt.

2. Spara pengar

Det är inte ovanligt för en bilist att spendera över 4-5 000 kronor i månaden på sitt bilägande. Som mobilist slipper du bilens alla kostnader och kan lägga pengarna på att istället köpa resor som tjänst. Förmodligen kommer du få pengar över till nöje också.

3. Råd bot på resursslöseri

De flesta bilresor är kortare än fem till tio kilometer. Oftast kör vi bil under samma tid på dygnet med i genomsnitt 1,2 personer i varje bil vilket i städer leder till trängsel. Därutöver står bilen parkerad i genomsnitt 23 av 24 timmar om dygnet. Som mobilist reser du mer effektivt och råder bot på resursslöseri.  

4. Bli flexibel

Slipp bilköer och letande av parkeringsplats. Mobilisten har för vana att använda en palett av olika färdmedel som tillsammans kan ge både en flexibilitet och känsla av kontroll.

5. Gör något av din restid

Att släppa händerna från ratten ger utrymme till annat. Som mobilist kan du antingen luta dig tillbaka och låta någon annan köra dig, eller njuta av dagsljus och motion medan du förflyttar dig på två eller tre hjul.

6. ”Sitting is the new smoking”

Bilåkning leder till ett ökat stillasittande. Får du dina 30 minuter rörelse om dagen? Som mobilist har du förutsättning att få in mer motion i vardagen, förbättra din hälsa och behöver inte känna stress över att missa gympasset på kvällen.

7. ”Driving is the new smoking?”

Visste du att trafikavgaser i Sverige orsakar cirka 1 300 förtida dödsfall om året? Vägslitage och partiklar från dubbdäck tar därutöver ungefär 200 liv per år enligt en studie av IVL & Umeå universitet, 2015. Beroende på val av transportsätt påverkar du alltså inte bara din egen hälsa, utan även andra människors hälsa, i synnerhet i städer. Genom att fimpa den onödiga bilresan gör du en livsviktig insats för din omgivning.

8. Barnen, bilen & beroendet

Forskning från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, visar att barn som själva tar sig till skolan är mer nöjda och presterar bättre. Bilskjutsande har däremot den omvända effekten. Att lära sina barn att gå, cykla, dela och åka kollektivt är en viktig investering för framtiden och ger dem goda resvanor från början. Det kanske inte går på alla resor, men fler än vad du tror.

9. Ge plats till de som behöver

En mobilist, som endast använder bilen när den verkligen behövs, tar mindre plats. På så sätt skapas bättre framkomlighet för de som är beroende av att använda våra gemensamma vägar. Färdtjänst, bussar, taxi, varuleveranser för att nämna några. Genom att i större utsträckning använda alternativ till bil ökar du alltså både din egen och andras rörelsefrihet i städer.

10. Bli en klimathjälte

Klimathotet är akut och vi har bara 30–35 år på oss att minska utsläppen ned till noll från de cirka tio ton koldioxid en svensk släpper ut idag. I annat fall riskerar vi att putta planeten ur balans med ödesdigra konsekvenser för livet på jorden som vi känner det idag. Men kom ihåg att det finns många vinster med att ställa om och lämna både resursslöseri och den fossila eran bakom oss. För att nå klimatmålen i Sverige behöver vart tredje bil plockas bort från storstäderna enligt Trafikverket. Som mobilist är du en viktig del av lösningen.

Hur du väljer att resa privat eller i tjänsten påverkar både dig själv, samhället och klimatet. Som mobilist gör du både dig själv, samhället och planeten en tjänst genom att resa mer hållbart.

Johanna Grant, ordförande Gröna Bilister

Martin Prieto Beaulieu, presstalesperson Gröna Bilister

Guiden “Mobilisten- goda idéer för moderna bilister” har tagits fram med hjälp av Trafikverkets bidrag för ideella organisationer och kan laddas hem kostnadsfritt.