Bra Miljöval har blivit ett sämre miljöval

Naturskyddsföreningen har länge verkat för att palmoljeprodukter av miljöskäl inte ska användas i biodrivmedel. Samtidigt tillåter de i sin miljömärkning ”Bra Miljöval” att bussar i kollektivtrafik körs på palmoljebaserad HVO-diesel. Ur ett konsumentperspektiv är förvirringen stor. Kan vi lita på att en buss märkt med ”Bra Miljöval” verkligen är ett bra miljöval? 

Denna debattartikel publicerades i Ny Teknik 19 oktober 2020, med titeln Varför är det Bra Miljöval för bussar att ha HVO på palmolja i tanken?

Läs också Naturskyddsföreningens replik, och Gröna Bilisters replik på deras replik, samt Naturskyddsföreningens andra replik.

För att nå transportsektorns klimatmål till 2030 krävs, förutom eldrift, effektivare transporter och förändrade resvanor, att stora volymer fossila drivmedel ersätts med biodrivmedel. När biodrivmedel produceras på ett hållbart sätt är fördelarna många, men de kan också produceras på mindre hållbara sätt. Det är därför viktigt att säkerställa att de drivmedel vi använder verkligen är hållbara.

Gröna Bilister har länge belyst utmaningarna med att säkerställa en hållbar produktion av HVO-diesel. I dag innehåller den bland annat palmoljeprodukter som utsätter regnskogen i Sydostasien för ett allt högre tryck. Nyodling av oljepalmer låg bakom mer än hälften av regnskogsskövlingen mellan år 2000 och 2010. Vidare visar färska siffror från Energimyndigheten att andelen palmoljeprodukter i svensksåld HVO för 2019 låg på hela 44 procent. Därmed finns ett stort behov av att vara vaksam när dessa råvaror används och drivmedelsproducenterna behöver offentliggöra råvarorna till all förnybar diesel.

Naturskyddsföreningen har varit en vapendragare i detta arbete och har med sin märkning Bra Miljöval exkluderat palmolja och samprodukten PFAD i drivmedel, precis som miljömärkningen Svanen. Konsumenter har därmed tryggt kunnat göra hållbara drivmedelsval genom att förlita sig på Naturskyddsföreningens märkning. Men nu väljer de att göra helt om, och tajmingen är minst sagt intressant.

Vi står just nu inför en revolutionerande omställning av transportsektorn. Allt fler kommuner, regioner och företag efterfrågar på ett beundransvärt sätt endast förnybara drivmedel. Samtidigt höjer regeringen ribban för hur mycket biodrivmedel som måste blandas in i vanlig bensin och diesel och satsar miljarder på produktion av förnybara drivmedel i Sverige. Den kraftigt ökade efterfrågan på förnybara drivmedel framöver kan bidra till en hållbar och framgångsrik exportindustri i Sverige. Men det finns också risk för att det stora trycket på produktion av biodiesel från mindre hållbara råvaror ökar.

Mitt i detta viktiga vägval väljer Naturskyddsföreningen att i sina nya kriterier för Bra Miljöval-märkningen av busstrafik att inte stänga dörren för HVO baserad på palmoljeprodukter. Alltså just den typ av drivmedel de själva vill ska förbjudas. De svaga skrivningar som finns i kriterierna för att styra bort från palmoljeprodukter lär inte ge någon effekt i praktiken.

Gröna Bilister förstår behovet av att anpassa kriterierna efter marknadsförutsättningarna i olika branscher. Men faktum är att just kollektivtrafiken har väldigt bra förutsättningar för att köra busstrafik med de mest hållbara drivmedlen. Upphandlingarna har långa avtalsperioder, drivmedel tankas i egna depåer och bussarna kör över begränsade områden. Det gör det möjligt att upphandla de mest hållbara alternativen och bidra till en teknikdiversifiering.

Skånetrafiken är ett exempel på en trafikhuvudman som har märkningen Bra Miljöval, och de har sedan länge ett förbud mot palmolja, PFAD och soja i sina drivmedel, och har lyft fram detta som en viktig del i deras hållbarhetsarbete.

Hur vi än vrider och vänder på det, hittar vi ingen logik i varför Naturskyddsföreningen tillåter Bra Miljöval-loggor på bussar som körs med palmoljebaserade drivmedel. Det är inte tillåtet i kriterierna för taxiföretag, varför anser Naturskyddsföreningen att stora offentliga aktörer som kollektivtrafikmyndigheter ska få använda palmoljebaserade drivmedel? Hur ska vi konsumenter som vill göra hållbara resval tolka det?

Alla förnybara drivmedel behövs i omställningen till fossilfria transporter och samtliga kan produceras på bättre och sämre sätt. Märkningar som Bra Miljöval kan därför spela en viktig roll genom att guida konsumenter att välja transporter som körs på de mest hållbara drivmedlen. En förutsättning är dock att vi kan lita på märkningen. Att Naturskyddsföreningen samtidigt som de verkar för ett förbudmot palmolja i drivmedel, låter bussar som kör på dessa drivmedel märkas med Bra Miljöval är varken trovärdigt eller bra för miljön.

Marie Pellas, ordförande Gröna Bilister
Läs mer Kriterierna för märkningen Bra Miljöval kan laddas ned här. Kravet på att inga palmoljeprodukter ska användas togs bort efter remissrundan.