Kollektivtrafiken har goda förutsättningar att välja bort HVO med palmolja

Kollektivtrafik är en av de sektorer som har bäst förutsättningar att ställa tuffa hållbarhetskrav på drivmedel, skriver Gröna Bilister i en replik till Naturskyddsföreningen.

Denna replik publicerades i Ny Teknik 23 oktober 2020. Läs också Gröna Bilisters ursprungliga debattartikel i detta ämne, Naturskyddsföreningens replik, som Gröna Bilister här svarar på, samt Naturskyddsföreningens andra replik.

Narturskyddsföreningen skriver i en replik till vår debattartikel att busstrafiken har svårt för att köra på drivmedel fritt från palmoljeprodukter, men faktum är att 2019 kördes cirka 50 procent av region- och stadstrafiken på biogas, el, etanol och RME.

Av dessa drivmedel utgjordes merparten av biogas och andelen el kommer att öka framöver. Alltså helt i linje med Naturskyddsföreningens åsikt att ”vägtransporterna måste gå mot alternativ som elektrifiering, biogas och vätgas”.

Varför då inte utforma den egna miljömärkningen i enlighet med det?

Gröna Bilister håller med om att kollektivtrafik i sig är ett av det mest hållbara transportsätten. Men det är också en av de sektorer som har bäst förutsättningar att ställa tuffa hållbarhetskrav på drivmedel. Genom att exkludera palmoljeprodukter skulle Bra Miljöval kunna utgöra en drivkraft för busstrafiken att öka investeringarna i hållbara drivmedel.

Det låter på Naturskyddsföreningen som att busstrafiken är helt beroende av HVO. Men busstrafiken körs alltså till stor del redan på andra förnybara drivmedel. Det finns dessutom flera kollektivtrafikhuvudmän som har visat att det är fullt möjligt att ställa om till exempelvis biogas även i regiontrafik och mer glesbefolkade områden.

Det finns även de som har tydliga krav på att drivmedel ska vara fria från palmoljeprodukter, se debattartikeln i länken i Sydsvenskan. Just därför är det ologiskt att tillåta palmolja och PFAD för just busstrafik, när kriterierna för biobränslen och taxi inte gör det.

En enkel lösning vore att inte tillåta palmoljeprodukter i nya upphandlingar av busstrafik. En annan möjlighet är att ställa krav på HVO utan palmoljeprodukter och sedan bidra till att utveckla system för en godtagbar uppföljning.

Ytterligare en variant vore krav på utfasning av HVO från palmoljeprodukter (likt kriterierna för bildelning). Alla dessa alternativ hade skapat en tydlighet och förutsägbarhet kring vad Bra Miljöval står för, men med hänsyn tagen till kollektivtrafikaktörernas befintliga avtal.

Eftersom Naturskyddsföreningen gentemot politiken driver på för förbud mot palmoljeprodukter i drivmedel vore det klädsamt att stänga dörren för dessa i den egna miljömärkningen för busstrafik.
Då skulle Bra Miljöval bli den garant som vi konsumenter behöver för att göra hållbara transportval.

Marie Pellas, ordförande Gröna Bilister